Hirurška stanja sa ortopedijom

Prelomi glavice radijusa (Fractura capituli radii)

Prelomi glavice radijusa (radijus – žbica, podlaktna kost) nastaju pri padu na ispruženu ruku pri čemu glavica radijusa udara i lomi se o kapitulum humerusa ( nadlaktna kost). Ovo je...

Pročitajte >>>

Prelom glave butne kosti (Fractura capitis femoris)

Prelomi glave butne kosti su retki i najčešće su udruženi sa prelomom acetabuluma i iščašenjem zgloba kuka.

Pročitajte >>>

Prelomi falangi prstiju stopala (Fractura phalnagis/proximalis/medialis/distalis)

Prelomi falangi prstiju stopala ( fractura phalnagis/proximalis/medialis/distalis) nastaju najčešće prilikom pada teškog predemta na prste stopala ili usled udarca prstima o čvrst predmet.

Pročitajte >>>

Prelomi distalnog okrajka tibije (Fractura cruris partis distalis tibiae intraarticularis )

Prelomi distalnog okrajka tibije (ractura cruris partis distalis tibiae intraarticularis ) pripadaju grupi intraartikularnih preloma.

Pročitajte >>>

Prelomi dijafize tibije i fibule (Fractura diaphyseos cruris)

Prelomi dijafize tibije i fibule ( kosti potkolenice) spadaju u najčešće prelome dugih kostiju. Otvoreni prelomi potkolenice su veoma česti, češći od svih otvorenih preloma drugih kostiju.

Pročitajte >>>

Prelomi dijafize humerusa (Fractura diaphyseos humeri)

Prelomi dijafize humerusa (humerus – ramenjača, nadlaktna kost) nastaju najčešće kao posledica povreda u saobraćajnim nesrećama ili pri padu u toku svakodnevnih aktivnosti.

Pročitajte >>>

Prelomi dijafize butne kosti (Fractura diaphyseos femoris)

Prelomi dijafize butne kosti nastaju pod dejstvom snažne traume, najčešće u saobraćajnim nesrećama, pri padu sa visine ili pod dejstvom vatrenog oružja.

Pročitajte >>>

Prelomi čašice (Fractura pattelae)

Prelomi čašice kolena spadaju u grupu intraartikularnih preloma i najčešće nastaju direktnim dejstvom sile pri padu na prednji deo kolena, a ređe pri nagloj i snažnoj kontrakciji mišića kvadricepsa.

Pročitajte >>>

Prelomi acetabuluma

Acetabulum je čašica, jama karlične kosti, koja čini zglob kuka. Prelomi acetabuluma najčešće nastaju u saobraćajnim nesrećama. Pri sudaru, flektirano koleno vozača ili suvozača udara u instrument tablu i sila...

Pročitajte >>>

Prelom radijusa na tipičnom mestu (Fractura radii loco typico)

Prelom radijusa ( radijus – žbica, podlaktna kost)  na tipičnom mestu je jedan od najčešćih preloma i to u sredovečenih i starijih osoba.

Pročitajte >>>

Povrede vratnog dela kičmenog stuba

Povrede vratnog dela kičmenog stuba su relativno česte i oko 20% povreda kičmenog stuba se dešava u ovoj regiji.

Pročitajte >>>

Povrede torakolumbalnog dela kičmenog stuba

Najveći broj povreda kičmenog stuba se dešava na prelazu torakalnog u lumbalni deo kičme. Uglavnom se radi o prelomima tela pršljena i o luksacionim prelomima.

Pročitajte >>>

Povrede meniskusa kolena (Laesio menisci medialis/lateralis genus)

Meniskusi su polumesečaste hrskavice koje imaju značajnu ulogu u kolenom zglobu. Povrede meniskusa najčešće nastaju kod sportista. Udružene su sa povredama ligamentarnog aparata kolenog zgloba. Povreda medijalnog meniskusa je najčešća...

Pročitajte >>>

Izvučeni lakat (Pronatio dolorosa)

Izvučeni lakat (bolna pronacija, subluksacija glavice radijusa) predstavlja veoma čestu povredu kod male dece između prve i pete godine života.

Pročitajte >>>

Interkondilarni prelomi humerusa (Fractura intercondylaris humeri)

Interkondilarni prelomi humerusa (ramenjača, nadlaktna kost) nastaju kakteristično kod starijih osoba i nastaju padom na vrh lakta pri čemu olekranon (gornji okrajak ulne – podlaktne kosti) udara u distalni deo...

Pročitajte >>>