Subtrohanterni prelomi femura( Fractura subtrochanterica femoris)

Subtrohanterni prelomi femura zahvataju proksimalnu trećinu dijafize femura ( butna kost), koja se pruža pet centimetara distalno od malog trohantera.


Uzrok nastanka

Subtrohanterni prelomi femura nastaju pri padu ili udaru o trohanterni masiv sa rotacijom butine. Posebno je značajno da se u subtrohanternom predelu najčešće viđaju patološki prelomi butne kosti, u odnosu na druge delove butne kosti, kao posledica metastaza malignih tumora dojke i pluća.


Klinička slika

Klinički, postoji deformitet proksimalnog dela natkolenice i nemogućnost aktivne elevacije (podizanja) noge. Povređena noga je u celosti rotirana upolje, s tim što je skraćenje noge obično jače izraženo zbog dislokacije fragmenata.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimkom u dva pravca.


Lečenje

Lečenje je operativno. Najbolje rezultate daje stabilna unutrašnja fiksacija.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde