Suprakondilarni prelom butne (Fractura supracondylica femoris)

Suprakondilarni prelom butne kosti najčešće nastaje pod dejstvom snažne sile pri padu ili udaru na savijeno koleno.


Klinička slika

Prelom može biti poprečan, kos ili kominutivan. U kliničkoj slici dominira bol, otok i deformitet suprakondilarnog predela. Prisutna je patološka pokretljivost na mestu preloma sa nemogućnošću izvođenja pokreta u kolenu. Kod ovog preloma moguća je karakteristična dislokacija distalnog fragmenta put unazad i dole pod dejstvom m.gastrocnemiusa, pri čemu oštre ivice distalnog fragmenta mogu da povrede krvne sudove i živce u zatkolenoj jami.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskog snimka butne kosti sa kolenim zglobom u dva pravca.


Lečenje

Neoperativno lečenje inicijalno se sprovodi skeletnom distenzijom. Operativno lečenje suprakondilarnih preloma butne kosti obuhvata repoziciju fragmenta i fiksaciju pločom i zavrtnjima.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde