Suprakondilarni prelomi humerusa (Fractura supracondylica humeri)

Suprakondilarni prelomi humerusa ( Fractura supracondylica humeri) najčešće nastaju kod dece.


Uzrok nastanka

Suprakondilarni prelomi humerusa mogu biti ekstenzionog tipa i nastaju pri padu na ispruženu ruku i fleksionog tipa koji nastaju pri padu na savijeni lakat.


Klinička slika

Ekstenzioni tip preloma je mnogo češći i sreće se u čak 99% slučajeva. Kod ekstenzionog tipa preloma distalni fragment je potisnut pozadi, a vrh proksimalnog fragmenta cepa periost, brahijalni mišić i može da ošteti arteriju brahijalis i nervus medijanus.
U kliničkoj slici dominira veliki otok u predelu lakta zbog obilnog krvarenja. Pri pokretima u lakatnom zglobu su prisutni jaki bolovi.
Fleksioni tip preloma je ređi i kod njega postoji pomeranje distalnog fragmenta put napred.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje rendgenskim snimcima nadlaktice sa zglobom lakta u dva pravca.


Lečenje

Ekstenzioni prelomi bez dislokacije se leče nadlaktnom gipsanom longetom u trajanju od tri nedelje sa laktom u fleksiji. Kod preloma kod kojih postoji dislokacija fragmenta, repozicija se radi u opštoj anesteziji. Kod fleksionog tipa preloma ruka se imobiliše u položaju pune ekstenzije. Kada je repozicija preloma neizvodljiva, lečenje se sprovodi skeletnom trakcijom.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde