Bakterije

Acinetobacter

Acinetobacter je Gram negativan, polimorfan, striktni aerob, rasprostranjen u prirodi kao saprofit ili predstavlja deo fiziološke flore čoveka (koža, disajni putevi i genitalni trakt). To su kratki zdepasti, a ponekad...

Pročitajte >>>

Staphylococcus aureus (Zlatni stafilokok)

Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) je Gram - pozitivna okrugla bakterija. Fakultativno je anaerobni organizam. Nepokretan je i ne stvara spore. Stafilokoki su dobili ime po tome jer stavraju gomilice poput...

Pročitajte >>>

Streptokoke serološke grupe D (Streptococcus bovis, Enterococcus, Streptococus anginosus, Peptostreptococcus)

Streptokoke su gram pozitivne bakterije, loptastog oblika, koje su raspoređene u vidu lanca ili niti. Pripadaju grupi fakultativno anaerobnih bakterija, nepokretne su i ne luče enzim katalazu. Streptokoki se na...

Pročitajte >>>

Enterococcus

Streptokoke su gram pozitivne bakterije, loptastog oblika, koje su raspoređene u vidu lanca ili niti. Pripadaju grupi fakultativno anaerobnih bakterija, nepokretne su i ne luče enzim katalazu.

Pročitajte >>>

Bacteroides

Bacteroides su grupa Gram negativnih, nesporogenih, striktno anaerobnih bacila. Sačinjavaju ih šest različitih vrsta, a za čoveka su najvažnije: Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicrin i Bacteroides melaninogenicus-saccharolyticus. Imaju polisharidnu kapsilu koja...

Pročitajte >>>

Nocardia

Nocardiae su Gram pozitivni, filamentozni bacili, delimično acidoalkoholorezistentni. Sporo rastu na veštačkim podlogama. Tri vrste su patogene za čoveka: N.asteroides, N.brasiliensis i N.caviae.

Pročitajte >>>

Streptococcus agalactiae

Streptokoke su gram pozitivne bakterije, loptastog oblika, koje su raspoređene u vidu lanca ili niti. Pripadaju grupi fakultativno anaerobnih bakterija, nepokretne su i ne luče enzim katalazu.

Pročitajte >>>

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes je beta hemolitički streptokok serološke grupe A. Ima sve normalne karakteristike streptokoka, ali je adaptiran samo kod čoveka i samo kod njega uzrokuje bolesti. Streptokoke su ili u...

Pročitajte >>>

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae (pneumokok) je Gram pozitivna bakterija, ovalnog ili kružnog oblika, najčešće raspoređen u parovima ili u vidu kratkih lanaca. Obavijen je kapsulom. Spada u grupu α - hemolitičkih streptokoka....

Pročitajte >>>

Rikecije

Rikecije su Gram negativne bakterije koje se razmnožavaju samo u živoj ćeliji osetljivih domaćina. Dugačke su 0,3 do 0,5 mikrona i smeštene intracitoplazmatski ili intranuklearno. Pleomorfizam rikecija je jedna od...

Pročitajte >>>