Providencia

Genus Providencia se svrstava u porodicu Enterobacteriaceae i obuhvata tri vrste:
  • Providencia stuarti (incostans)
  • Providencia rettgeri
  • Providencia alcalifaciens
Vrste iz roda Providencia su fakultativno anaerobni, Gram negativni bacili sa peritrihijalno raspoređenim flagelama. Rastu i razmnožavaju se na jednostavnim hranljivim podlogama. Imaju somatski O - antigen i flagelarni H - antigen. Na osnovu razlike u antigenskim karakteristikama do sada je izdiferencirano preko 650 serotipova, a pored serološkog metoda, tipizacija Providencia se može vršiti i na osnovu razlika u osetljivosti na pojedine bakteriofage (fagotipizacija), kao i na osnovu produkcije i osetljivosti na bakteriocine (bakteriocinotipija).

Put prenošenja

Rezervoar i izvor zaraze, kao i putevi prenošenja nisu poznati.

Patološki (medicinski) značaj

Providenciae obično izazivaju sporadična oboljenja ljudi. Kod odojčadi i male dece mlađeg uzrasta izazivaju  enterokolitise. Kod odraslih osoba su često uzročnik oboljenja urogenitalnog trakta. Providenciae su, takođe, značajni izazivači intrahospitalnih infekcija, među kojima posebno mesto zauzimaju infekcije bolesnika sa teškim opekotinama. Za Providenciae je karakteristična pojava pneumonije i septikemije kao komplikacije primarnog infektivnog žarišta.

Mikrobiološka dijagnostika

Bakteriološka dijagnoza oboljenja izazvanih bakterijama iz roda Providencia se postavlja pregledom:  fecesa, urina, krvi, sputuma i brisa rane (opekotina). Materijal se zasejava na endo agar, krvni agar i u bujon. Mikroskopske osobine se ispituju posmatranjem preparata obojenog po Gramu. Identifikacija se najvećim delom zasniva na ispitivanju fizioloških i biohemijskih karakteristika.

Lečenje

Česti slučajevi multirezistencije na antibiotike i hemioterapeutike predstavljaju veliki problem u lečenju infektivnih oboljenja izazvanih bakterijama iz ovog roda. Zato izvođenje antibiograma ima veliki značaj za uspeh antimikrobne terapije.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde