Bakterije

Značajna karakteristika L. monocytogenes jeste da raste i na temperaturi od 4 °C, što znači da čuvanje hrane u frižideru nema značajno dejstvo na sprečavanju rasta ove bakterije.

Listeria monocytogenes

Značajna karakteristika L. monocytogenes jeste da raste i na temperaturi od 4 °C, što znači da čuvanje hrane u frižideru nema značajno dejstvo na sprečavanju rasta ove bakterije.

Pročitajte >>>

Providencia

Vrste iz roda Providencia su fakultativno anaerobni, Gram negativni bacili sa peritrihijalno raspoređenim flagelama. Rastu i razmnožavaju se na jednostavnim hranljivim podlogama. Imaju somatski O - antigen i flagelarni H...

Pročitajte >>>
Erysipelotrix insidosa (rhusiopathiae) je izazivač zoonoze raširene po celom svetu. To je Gram pozitivan, polimorfan filamentozan bacil, nepokretan, često u kratkim lancima, pripada grupi kriofilnih bakterija (raste na 4°C).

Erysipelotrix insidosa (rhusiopathiae)

Erysipelotrix insidosa (rhusiopathiae) je izazivač zoonoze raširene po celom svetu. To je Gram pozitivan, polimorfan filamentozan bacil, nepokretan, često u kratkim lancima, pripada grupi kriofilnih bakterija (raste na 4°C).

Pročitajte >>>

Treponema pallidum (bakterija koja izaziva sifilis)

Treponema pallidum je spiroheta, ima tanak i dugačak oblik, veličine do 15 μm. Kreće se karakterističnim pokretima oko zamišljene osovine bakterije. Antigenska građa nije detaljno poznata. Sigurno je da Treponema...

Pročitajte >>>

Mycobacterium leprae

Mycobacterium leprae pripada rodu Mycobacterium a familiji Mycobacteriaceae. Nemogućnost odbojavanja alkoholom i kiselinom (acidoalkohholorezistencija) i bogatstvo ćelijskog zida lipidima su glavne karakteristike roda. Mikobakterije su pravi ili lako savijeni vitki...

Pročitajte >>>

Bordetella pertussis

Bordetella pertussis je aerobni, mali, kratak, nepokretan Gram negativni bacil koji poseduje više toksina sa osobinama da dovode do adherencije na trepljasti epitel, do smanjenja cilijarne aktivnosrti, nekroze epitela, do...

Pročitajte >>>

Neisseria meningitidis

Bakterija Neisseria meningitidis (“meningokok”), nastanjuje gornji respiratorni trakt a poznato je 13 seroloških grupa. U našim krajevima je najčešća serološka grupa B, a u manjoj meri C, ređe Y ili...

Pročitajte >>>

Leptospira interrogans

Leptospira interrogans su tanke, pokretne spirohete vijugavog tela sa zavrnutim kukicama na kraju pa se pod mikroskopom vide u obliku slova J i S. Izaziva leptospirozu.

Pročitajte >>>

Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi je gram negativni štapić, spiralno uvijen, pokretan, pripada rodu Borrelia, a porodici Spirohetacea. Ćelijski zid borelije sadrži toksični lipopolisaharid koji ima inflamacijska svojstva.

Pročitajte >>>
Campylobacter je veoma sitan, u obliku zapete izrazito pokretan i Gram negativan bacil. Bakterija prianja uz zid creva, razara ga i proizvodi toksin koji izaziva bolest. Izvor zaraze za čoveka su domaće životinje (ovce, koze, krave, psi i dr.).

Campylobacter

Campylobacter je veoma sitan, u obliku zapete izrazito pokretan i Gram negativan bacil. Bakterija prianja uz zid creva, razara ga i proizvodi toksin koji izaziva bolest. Izvor zaraze za čoveka...

Pročitajte >>>