Bakterije

Rikecije su Gram negativne bakterije koje se razmnožavaju samo u živoj ćeliji osetljivih domaćina. Pleomorfizam rikecija je jedna od njihovih osnovnih karakteristika. Javljaju se kao kokobacili, diplobacili ili pojedinačni štapići. Lako se inaktivišu sušenjem, dejstvom ultraljubičastih zraka i dezificijentnim sredstvima.

Rickettsia prowazeki

Rikecije su Gram negativne bakterije koje se razmnožavaju samo u živoj ćeliji osetljivih domaćina. Pleomorfizam rikecija je jedna od njihovih osnovnih karakteristika. Javljaju se kao kokobacili, diplobacili ili pojedinačni štapići....

Pročitajte >>>
Coxiella burnetii je rikecija, koja je vrlo otporna u spoljnoj sredini. Rikecije su Gram negativne bakterije koje se razmnožavaju samo u živoj ćeliji osetljivih domaćina.

Coxiella burnetii

Coxiella burnetii je rikecija, koja je vrlo otporna u spoljnoj sredini. Rikecije su Gram negativne bakterije koje se razmnožavaju samo u živoj ćeliji osetljivih domaćina.

Pročitajte >>>
Pseudomonas aeruginosa (bacillus pyocyaneus) je u spoljnoj sredini široko rasprostranjena i izrazito otporna bakterija. To je Gram negativan, asporogen bacil. Brzo se kreće pomoću monopolarno raspoređenih flagela. Većina sojeva ima fimbrije. Striktni je aerob. P. aeruginosa ima brojne faktore virulencije, uključujući celularne komponente, toksine i enzime.

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa (bacillus pyocyaneus) je u spoljnoj sredini široko rasprostranjena i izrazito otporna bakterija. To je Gram negativan, asporogen bacil. Brzo se kreće pomoću monopolarno raspoređenih flagela. Većina sojeva ima...

Pročitajte >>>
Rod Citrobacter je klasifikovan u porodicu Enterobacteriaceae. Citrobacter je Gram negativan bacil, nepravilno raspoređen u polju i ne može se pod mikroskopom razlikovati od ostalih Enterobacteriaceae.

Citrobacter

Rod Citrobacter je klasifikovan u porodicu Enterobacteriaceae. Citrobacter je Gram negativan bacil, nepravilno raspoređen u polju i ne može se pod mikroskopom razlikovati od ostalih Enterobacteriaceae.

Pročitajte >>>

Ureaplasma urealytocum

Ureaplasma urealytocum spada u Mycoplasme. To su najsitniji živi ćelijski mikroorganizmi (0,2-0,3 mikrona) koji se karakterišu nedostatkom ćelijskog zida (po tome su slični virusima). Uslovno su patogene bakterije, s obzirom...

Pročitajte >>>

Haemophilus Ducreyi

Haemophilus Ducreyi je Gram negativni, nepokretni, asporogeni, fakultativno anaerobni bacil, dužine 1,5 do 2 mikrona, koji je patogen samo za čoveka.

Pročitajte >>>
Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium ulaze u sastav normalne flore donjeg genitalnog trakta žene. Prenose se polnim kontaktom i intimnijim socijalnim kontaktom (na mestima gde se dolazi u dodir sa tuđim rubljem, peškirima, kod masera, kozmetičara, u solarijumima).

Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium ulaze u sastav normalne flore donjeg genitalnog trakta žene. Prenose se polnim kontaktom i intimnijim socijalnim kontaktom (na mestima gde se dolazi u dodir sa...

Pročitajte >>>

Klebsiella

Rod Klebsiella pripada porodici Enterobacteriaceae i obuhvata četiri vrste: Kl.pneumoniae, Kl.oxytoca, Kl.terrigena i Kl.planticola.

Pročitajte >>>
Sve Klebsiellae su Gram negativni bacili sa zaobljenim krajevima. Raspoređuju se pojedinačno ili u vidu parova. Nemaju flagele i nepokretne su. Fimbrije sa adherentnim svojstvima i kapsula predstavljaju značajne faktore virulencije.

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae

Sve Klebsiellae su Gram negativni bacili sa zaobljenim krajevima. Raspoređuju se pojedinačno ili u vidu parova. Nemaju flagele i nepokretne su. Fimbrije sa adherentnim svojstvima i kapsula predstavljaju značajne faktore...

Pročitajte >>>

Serratia

Rod Serratia klasifikovan je u porodicu Enterobacteriaceae. Bakterijske vrste iz roda Serratia žive pretežno saprofitskim načinom života. Najveći medicnski značaj ima Serratia marcescens (raniji naziv Bacillus prodigiosus). Bakterije iz ovog...

Pročitajte >>>