Bakterije

Mycobacterium leprae

Mycobacterium leprae pripada rodu Mycobacterium a familiji Mycobacteriaceae. Nemogućnost odbojavanja alkoholom i kiselinom (acidoalkohholorezistencija) i bogatstvo ćelijskog zida lipidima su glavne karakteristike roda. Mikobakterije su pravi ili lako savijeni vitki...

Pročitajte >>>

Bordetella pertussis

Bordetella pertussis je aerobni, mali, kratak, nepokretan Gram negativni bacil koji poseduje više toksina sa osobinama da dovode do adherencije na trepljasti epitel, do smanjenja cilijarne aktivnosrti, nekroze epitela, do...

Pročitajte >>>

Neisseria meningitidis

Bakterija Neisseria meningitidis (“meningokok”), nastanjuje gornji respiratorni trakt a poznato je 13 seroloških grupa. U našim krajevima je najčešća serološka grupa B, a u manjoj meri C, ređe Y ili...

Pročitajte >>>

Leptospira interrogans

Leptospira interrogans su tanke, pokretne spirohete vijugavog tela sa zavrnutim kukicama na kraju pa se pod mikroskopom vide u obliku slova J i S. Izaziva leptospirozu.

Pročitajte >>>

Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi je gram negativni štapić, spiralno uvijen, pokretan, pripada rodu Borrelia, a porodici Spirohetacea. Ćelijski zid borelije sadrži toksični lipopolisaharid koji ima inflamacijska svojstva.

Pročitajte >>>
Campylobacter je veoma sitan, u obliku zapete izrazito pokretan i Gram negativan bacil. Bakterija prianja uz zid creva, razara ga i proizvodi toksin koji izaziva bolest. Izvor zaraze za čoveka su domaće životinje (ovce, koze, krave, psi i dr.).

Campylobacter

Campylobacter je veoma sitan, u obliku zapete izrazito pokretan i Gram negativan bacil. Bakterija prianja uz zid creva, razara ga i proizvodi toksin koji izaziva bolest. Izvor zaraze za čoveka...

Pročitajte >>>

Legionella

Legionellae su Gram negativni, aerobni bacili koji sporo rastu na specijalnim hranljivim podlogama. Ubikvitarne su u prirodi. Pokazuju afinitet za plućno tkivo. To su intracelularni paraziti, izazivaju akutnu pneumoniju (legionarska...

Pročitajte >>>
Chlamydiae su Gram negativne bakterije tipa prokariota kojima nedostaje sposobnost sintetisanja visokoenergetskih jedinjenja (ATP, GTP) neophodnih za metaboličke procese.

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia pneumoniae osim upale pluća uzrokuje i druge respiratorne infekcije: akutnu egzacerbaciju hroničnog bronhitisa, upalu srednjeg uva, upalu sinusa i reaktivnu bolest disajnih puteva.

Pročitajte >>>
Chlamydiae trachomatis su Gram negativne bakterije koje se prenose seksualnim kontaktom. Spada u najrasprostranjenije seksualne bolesti u opštoj populaciji.

Chlamydia trachomatis

Chlamydiae trachomatis su Gram negativne bakterije koje se prenose seksualnim kontaktom. Spada u najrasprostranjenije seksualne bolesti u opštoj populaciji.

Pročitajte >>>
Chlamydiae su Gram negativne bakterije tipa prokariota kojima nedostaje sposobnost sintetisanja visokoenergetskih jedinjenja (ATP, GTP) neophodnih za metaboličke procese, pokazuju jedninstven ciklus umnožavanja.

Chlamydia psittaci

Chlamydiae su Gram negativne bakterije tipa prokariota kojima nedostaje sposobnost sintetisanja visokoenergetskih jedinjenja (ATP, GTP) neophodnih za metaboličke procese, pokazuju jedninstven ciklus umnožavanja. Chlamydia psittaci je bakterija otporna u uslovima...

Pročitajte >>>

Francisella tularensis

Francisella tularensis je mali Gram negativan kokobacil, nepokretan, asporogen, ponekad poseduje kapsulu. Ne kultiviše se na standardnim podlogama, striktan je aerob. Svi sojevi imaju istu antigensku građu. U spoljnoj sredini...

Pročitajte >>>

Brucella

Brucellae su Gram negativni, intracelularni, aerobni kokobacili, asporogeni i nepokretni. Pošto je ćelijski zid Brucela bogat lipidima, teško se boje tehnikom po Gramu.  Patogene vrste za čoveka su: Brucella melitensis,...

Pročitajte >>>
Clostridium tetani je bakterija koja uzrokuje tetanus- akutnu infektivnu i nekontagioznu bolest koju karakterišu tonični i klonični grčevi mišića, teški metabolički poremećaji i česta respiratorna insuficijencija.

Clostridium tetani

Clostridium tetani je bakterija koja uzrokuje tetanus- akutnu infektivnu i nekontagioznu bolest koju karakterišu tonični i klonični grčevi mišića, teški metabolički poremećaji i česta respiratorna insuficijencija.

Pročitajte >>>

Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica je Gram negativna, nepokretna, asporogena bakterija koja pripada rodu Yersinia, a porodici Enterobacteriaceae. Na bazi O, H i K antigena do sada je izdvojeno više od 50 serotipova,...

Pročitajte >>>
Yersinia pestis je mali Gram negativan, nepokretan, asporogen i ponekad inkapsuliran bacil. Izlučuje niz enzima i egzotoksina, a u ćelijskom zidu sadrži endotoksin. Otporan je na hladnoću, a u organskom materijalu (gnoj, ispljuvak, leš) može dugo opstati. Osetljiv je na dezinfekciona sredstva i antibiotike.

Yersinia pestis

Yersinia pestis je mali Gram negativan, nepokretan, asporogen i ponekad inkapsuliran bacil. Izlučuje niz enzima i egzotoksina, a u ćelijskom zidu sadrži endotoksin. Otporan je na hladnoću, a u organskom...

Pročitajte >>>