Yersinia pestis

Yersinia pestis je mali Gram negativan, nepokretan, asporogen i ponekad inkapsuliran bacil. Izlučuje niz enzima i egzotoksina, a u ćelijskom zidu sadrži endotoksin. Otporan je na hladnoću, a u organskom materijalu (gnoj, ispljuvak, leš) može dugo opstati. Osetljiv je na dezinfekciona sredstva i antibiotike.

Put prenošenja

Rezervoar su glodari i to najčešće pacovi. Bolest koju izaziva Yersinia pestis, kuga, je transmisionog karaktera, jer se pacovska buva prenosi sa obolelih na zdrave životinje i čoveka. Čovek se najčešće zarazi od divljih glodara, ujedom buve ili direktnim kontaktom, a takođe je moguće i od domaćih životinja ogrebotinom, ugrizom ili kapljičnim putem. Interhumani prenos je mogu kapljičnim putem od bolesnika sa plućnim oblikom kuge.

Patološki (medicinski) značaj

Kuga je teško akutno infektivno oboljenje iz grupe karantinskih bolesti koju izaziva Yersinia pestis. Klinički se može manifestovati zapaljenjem regionalnih limfnih žlezdi, teškom pneumonijom ili slikom teške sepse.

Inkubacija traje 3 - 5 dana. Početak bolesti je nagao sa simptomima opšte infekcije, povišenom temperaturom, jezom, groznicom, glavoboljom, povraćanjem, malaksalošću. Bolesnik je zažarenog lica, uplašen, pormećenog stanja svesti i krvavim konjunktivama - facies pestica.

Po kliničkom toku može da protiče u tri oblika:
  • Bubonska kuga - najčešći oblik, na mestu ujeda buve ili ogrebotine može se javiti vezikula (mehurić ispunjen tečnošću), pustula (sa gnojavim sadržajem), a zatim krusta. Već narednog dana limfne žlezde su jako uvećane i bolne (buboni). Formiraju se paketi žlezdi, koje često zagnoje i perforiraju kroz kožu. Proces na limfnim žlezdama praćen je burnim simptomima opšte infekcije. Ovaj oblik može da se komplikuje plućnim i septičnim oblikom i često se smrtno završava.
  • Primarna plućna kuga - manifestuje se pored teških opštih simptoma i kašljem, otežanim i ubrzanim disanjem, krvavim ispljuvkom i cijanozom (modra prebojenost). Tok bolesti je težak, a smrtnost visoka.
  • Septični oblik kuge - javljaju se vrlo teški simptomi generalizovane sepse uz difuzna krvarenja po koži i sluzokoži - crna smrt. Uvek je veoma teško oboljenje koje se završava smrću.

Mikrobiološka dijagnostika

Dijagnoza se postavlja pretraživanjem gnoja dobijenog punkcijom zagnojenih bubona i krvi direktnim mikroskopskim pregledom i kulturom, dok je značaj ispljuvka kod plućne kuge ograničene vrednosti. Serodijagnoza se ne koristi.

Lečenje

Neophodna je najstrožija izolacija bolesnika. Lekovi izbora su tetraciklin i streptomicin. Terapija mora biti energična u visokim dnevnim dozama u trajanju 7 - 8 dana. 

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde