Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica je Gram negativna, nepokretna, asporogena bakterija koja pripada rodu Yersinia, a porodici Enterobacteriaceae. Na bazi O, H i K antigena do sada je izdvojeno više od 50 serotipova, međutim poseban značaj imaju serotipovi 03, 08 i 09. Raspadanjem bakterija koje su dopsele u želudačno crevni trakt, oslobađa se endotoksin.

Put prenošenja

Primarno se nalazi kod divljih životinja kao i kod domaćih životinja (svinje, ovce, krave i dr) koje su izvor zaraue. Jersinija fekalijama dospeva u spoljašnju sredinu pri čemu se kontaminiraju životne namirnice, kao i sredina. Infekcija nastaje preko kontaminirane hrane (meso, mleko, zeleno povrće), koja nije prethodno termički obrađena. Pored toga, može da se prenese preko kontaminiranih ruku posle kontakta sa domaćom životinjama. Ne prenosi se od obolelog čoveka.

Patološki (medicinski) značaj

Jersinioza je akutno infektivno oboljenje koje se odlikuje febrilnim stanjem i pojavom gastroenterokolitisa sa krvavim dijarejama (proliv).

Inkubacija je 2 - 4 dana. Bolest prolazi kroz dve faze, akutnu i subakutnu. Početak akutne faze je nagao sa znacima kao što su glavobolja, povišena telesna temperatura i bol u trbuhu sa učestalim vodenastim stolicama. Kod dece se često zapaža hemoragični kolitis. Kolitis se obično održava 3 - 4 dana sa periodima smirivanja i pogoršavanja bolesti. Subakutna faza bolesti odlikuje se reaktivnim promenama, koje se javljaju 4 nedelje od početka bolesti. Postoji više kliničkih formi:
  • gastroenterokolitični oblik se odlikuje naglim početkom, povišenom telesnom tempreraturom, bolovima u trbuhu. Bolovi su u početku lokalizovani u predelu želuca, a potom i u nižim partijama trbuha. Istovremeno bolesnici imaju muku, nagon na povraćanje i povraćanje. Stolice su učestale (oko 10 za 24 stat) količinski obilne i retko sadrže krv i obično se normalizuuj za 3 - 5 dana.
  • apendikularni oblik se odlikuje znacima opšte intoksikacije, povišenom telesnom temperaturom i simptomima apendicitisa.
  • septični oblik se karakteriše intermitentnom temperaturom, oblinim preznojavanjem, hepatosplenomegalijom (uvećane jetra i slezina), zahvaćeni su pluća, mozak, koštani sistem i drugi organi.
  • subklinički oblik bolesti protiče bez jasne kliničke simptomatologije, a priroda bolesti je se prepoznaje tek nakon pregleda stolice

Mikrobiološka dijagnostika

Izvodi se direktnim pregledom uzetog materijala i kulturom stolice, krvi i serološkim testovima (reakcija aglutinacije, indirektna hemaglutinacija).

Lečenje

Kod lakih subkliničkih formi preporučuje se samo dijeta. Kod klinički ispoljenih oblika terapija se sastoji od nadoknade tečnosti i elektrolita i kauzalne terapije. Kao kauzalna terapija se daju aminoglikozidi, tetraciklini, sulfonamidi.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde