Bordetella pertussis

Bordetella pertussis je aerobni, mali, kratak, nepokretan Gram negativni bacil koji poseduje više toksina sa osobinama da dovode do adherencije na trepljasti epitel, do smanjenja cilijarne aktivnosrti, nekroze epitela, do povećanja leukocitoze, limfocitoze i hemaglutinacije.

Put prenošenja

Izvor je isključivo bolesnik koji je zarazan 2 - 4 nedelje od početka bolesti. Bolest je tipična kapljična infekcija, ulazna vrata su sluzokože respiratornog trakta. Obolevaju najčešće predškolska deca od 1 - 5 godina, ali i odojčad.

Patološki (medicinski) značaj

Bordetella pertussis uzrokuje veliki kašalj (pertussis) - akutnu infektivni i kontagioznu bolest koja se karakteriše napadima kašlja sa zacenjivanjem.

Nakon inkubacije koja traje 7 - 14 dana bolest prolazi kroz tri stadijuma.
  • Kataralni stadijum - karakteriše se suvim neproduktivnim upornim kašljem koji nije praćen temperaturom. Traje prosečno nedelju dana, a zatim kašalj postaje sve intenzivniji, češći noću.
  • Stadijum zacenjivanja - uz nepreoduktivan suv kašalj javlja se paroksizmalni, spazmodičan kašalj, u napadima praćen zacenjivanjem. Kašalj je češći noću, a može biti isprovociran hranjenjem, hladnim vazduhom, uzbuđenjem. Napad traje 1 - 2 minuta i sastoji se od 3 - 8 revolucija. Započinje dubokim udahom iza koga sledi isprekidan izdah. Sledeće udisaji su otežani zbog refleksnog spazma larinksa  i glotisa pa se čuje piskav huk čime podseća na kukurikanje ili njakanje magarca (iz tih razloga se u narodu zove magareći kašalj). Na kraju napada bolesnik iskašlje malo staklaste lepljive sluzi, a često usledi i povraćanje. Ovi napadi umaraju dete, ono se obično pridržava za sto, krevet pri kašljanju, lice mu je podbulo, crveno, oči zakrvavljene, suzne, usta otvorena, jezik isplažen (facies pertussica). Nakon napada nastupa refrakterna faza kada se nikakvim dražima ne može izazvati kašalj. Ovaj stadijum traje 2 - 3 nedelje.
  • Stadijum rekonvalescencije - broj zacenjivanja se smanjuje i skaraćuje, nema povraćanja. Bolesnik se bolje hrani i spava, oporavlja se. Do potpunog izlečenja dolazi kroz 2 - 3 nedelje ili mesec dana.

Mikrobiološka dijagnostika

Za bakteriološku dijagnozu koristi se nazofaringealni bris, kao i aspirat bronhijalne sluzi, kultura i direktna fluorescentna antitela, podloga za kultivisanje je Bordet - Gengou. Serološki testovi nemaju veći praktični značaj.

Lečenje

Kauzalna terapija se sprovodi antibioticima, tokom 14 dana i simptomatskom terapijom-fenobarbiton, solbutamol, kortikoidi, u posebno teškim slučajevima je indikovana intubacija i veštačka ventilacija.

Prevencija infekcije se sprovodi aktivnom vakcinacijom koja je obavezna.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde