Bakterije

Clostridium perfringens

Rod Clostridium čine brojne bakterijske vrste. To su Gram pozitivni bacili koji u starim kulturama ispoljavaju Gram labilnost. U preparatima kulture se vide kao dugi i tanki štapići, raspoređeni pojedinačno...

Pročitajte >>>

Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis je mali Gram negativan, nepokretan bacil. U normalnim uslovima nalazi u materici, kao i debelom crevu, a kod njenog prekomernog razmnožavanja (stres, promena polnog partnera, gubitak prirodne flore)...

Pročitajte >>>

Šta sve treba da znamo o salmoneli?

Salmonela (Salmonella) je rod bakterija. Postoji više podela ove bakterije, a zbog mesta na kom “žive“ spadaju u grupu patogenih crevnih bakterija. Od njih dobijamo oboljenje koje se naziva salmoneloza,...

Pročitajte >>>
Salmonellae su Gram negativni bacili iz familije Enterobacteriaceae, asporogene su, osetljive na hemijske i fizičke agense. Postoje tri vrste Salmonellae paratyphi – A, B i C. Nemaju kapsulu, kao ni sposobnost formiranja spora. Nisu probirači, rastu dobro na svim hranljivim podlogama, a prema potrebama za kiseonikom svrastavaju se u aerobe i fakultativne anaerobe.

Salmonella paratyphi

Salmonellae su Gram negativni bacili iz familije Enterobacteriaceae, asporogene su, osetljive na hemijske i fizičke agense. Postoje tri vrste Salmonellae paratyphi – A, B i C. Nemaju kapsulu, kao ni...

Pročitajte >>>

Salmonella typhi

Salmonella typhi je Gram negativan bacil iz familije Enterobacteriaceae, veličine 2-4 mikrona, pokretan obavijen trepljama, asporogen, osetljiv na hemijske i fizičke agense. Temperatura od 55°C ga ubija za 30 minuta,...

Pročitajte >>>
Sve vrste Enterobactera su Gram negativni bacili koji su nepravilno raspoređeni u vidnom polju mikroskopskog preparata. Imaju flagele, kapsulu sintetiše samo jedan deo sojeva Enterobactera.

Enterobacter

Sve vrste Enterobactera su Gram negativni bacili koji su nepravilno raspoređeni u vidnom polju mikroskopskog preparata. Imaju flagele, kapsulu sintetiše samo jedan deo sojeva Enterobactera.

Pročitajte >>>

Mycoplasma pneumoniae

Mikoplazme su najsitniji ćelijski organizmi, čija veličina iznosi opd 0,2 do 0,3 μm. Ekstremni polimorfizam je jedna od njihovih osnovnih morfoloških karakteristika. Njihov oblik može biti bacilaran, kokobacilaran, sferičan i...

Pročitajte >>>
Burkholderia pseudomallei (Malleomyces pseudomallei, Actinobacillus pseudomallei) je štapićasta, Gram negativna, pokretna bakterija, prisutna na tlu i u vodama u tropskim predelima.

Burkholderia pseudomallei

Burkholderia pseudomallei (Malleomyces pseudomallei, Actinobacillus pseudomallei) je štapićasta, Gram negativna, pokretna bakterija, prisutna na tlu i u vodama u tropskim predelima.

Pročitajte >>>
Burkholderia mallei je aerobna, Gram negativna, nepokretna bakterija. Ne stvara kapsulu. Kolonije su sitne, podsećaju na kapljice meda. Ova bakterija je interesantna jer se smatra potencijalnim biološkim oružjem u biološkom terorizmu.

Burkholderia mallei

Burkholderia mallei je aerobna, Gram negativna, nepokretna bakterija. Ne stvara kapsulu. Kolonije su sitne, podsećaju na kapljice meda. Ova bakterija je interesantna jer se smatra potencijalnim biološkim oružjem u biološkom...

Pročitajte >>>

Proteus

U rodu Proteus se nalaze dve vrste: Proteus mirabilis i Proteus vulgaris. Obe vrste pripadaju grupi Gram negativnih bakterija, štapićastog obilka. Imaju peritrihijalno raspoređene flagele i vrlo su pokretljivi. Nemaju...

Pročitajte >>>