Bacteroides

Bacteroides su grupa Gram negativnih, nesporogenih, striktno anaerobnih bacila. Sačinjavaju ih šest različitih vrsta, a za čoveka su najvažnije: Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicrin i Bacteroides melaninogenicus - saccharolyticus. Imaju polisharidnu kapsilu koja ih štiti od fagocitoze i ćelijski zid koji nema osobine Grupa fragilis je deo normalne flore kolona, stolice i normalne bakterijske flore vagine.

Patološki (medicinski) značaj

B. fragilis i B. thetaiotaomicrin su izazivači približno 50% infekcija izazvanih anaerobnim bakterijama, kao što su: pleuropneumonalne, orofaringealne i razne druge gnojne infekcije. Septikemije su uvek veoma teške i sreću se kod starijih ljudi i onih koji su pod terapijom antibioticima. B. melaninogenicus - saccharolyticus najčešće izaziva empijeme i apscese pluća kao i infekcije uha grla i nosa. Vrlo je važna i njegova uloga u infekcijama gingive.

Mikrobiološka dijagnostika

Izoluje se iz sputuma, krvi, brisa grla i nosa. Dijagnoza se postavlja na osnovu mikroskopskih, kulturelnih i biohemijskih osobina.

Lečenje

Baketrije iz grupe Bacteroides produkuju beta laktamaze i onemogućavaju dejstvo penicilina i ostalih beta laktamskih antibiotika. Lekovi izbora su klindamicin i nitroimidazoli.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde