Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae je Gram pozitivni, nepokretni bacil, koji se na mikroskopskim preparatima vidi kao prav ili nešto savijen tanak štapić, zadebljao na jednom ili češće na oba kraja. Ima karakterističan raspored u obliku slova V, Y, L, u vidu palisada ili kineskih slova. Specijalnim bojenjima po Neisseru ili Ljubinskom mogu se na jednom ili češće na oba pola, a ponekad i uzduž cele bakterije videti metahromatske granule. Corynebacterium diphtheriae nema ni kapsulu, ni flagele, niti stvara sporu, a veoma je otporan u spoljnoj sredini. Co. diphtheriae u toku razmnožavanja luči egzotoksine koji stimuliše organizam na stvaranje antitoksina.

Put prenošenja

Put širenja je kapljični, direktno ili indirektno preko zagađenih predmeta. Ulazno mesto osim ždrela i nosa mogu biti i opekotine, rane, konjunktiva, vulva. Oboleva samo čovek, izvor infekcije su oboleli i kliconoše. Bolesnik je infektivan pred kraj inkubacije, tokom bolesti i još dugo u rekonvalescenciji.

Patološki (medicinski) značaj

Difterija je teška akutna infektivna i kontagiozna bolest koja se karakteriše fibrinoznim naslagama na mestu ulaska (obično na sluzokoži ždrela) i simptomima toksemije usled resorpcije egzotoksina.
Na osnovu anatomske lokalizacije razlikuju se respiratorna i ekstrarespiratorna difterija

Respiratorna difterija

  • Difterija ždrela - inkubacija traje 2 - 3 dana, javlja se gušobolja, neraspoloženje, malaksalost, slabiji apetit, temperatura je slabo povišena. Krajnici su otečeni, crveni a karakteristični eksudat u vidu skrame se javlja od trećeg dana bolesti. Skrama je beličasta, sjajna, sedefasta, glatka i jasno ograničena, čvrsto prirasla za podlogu i pri nasilnom skidanju podloga krvari. Lako su uvećane podvilične limfne žlezde i bolne su na dodir. Ukoliko se ne aplikuje serum, progredira u teži oblik, kada su svi simptomi izraženiji. Skrame se šire na okolinu, na meko nepce, resicu. Bolesnik je bled, adinamičan, febrilan, ubrzan je rad srca, snižen krvni pritisak.
  • Bez specifične terapije difterija progredira u maligni oblik sa naglim skokom temperature, glavoboljom, gušoboljom, otežanim gutanjem, krvavljenjem iz nosa, povraćanjem, osećajem gušenja. Bolesnik je voštano bled, teško i čujno diše na otvorena usta, vrat je deformisan uvećanim žlezdama, ubrzo se javljaju znaci kardiovaskularnog kolapsa, prisutno je modrilo usana, znaci oštećenja bubrega sa azotemijom.
  • Difterija nazofarinksa - lokalizovana na trećem krajniku, javlja se otežano disanje, pojačane serozno-sluzavo-krvave sekrecije iz nosa.
  • Difterija larinksa (grla) - nastaje širenjem iz ždrela i nosa, karakteriše se opstrukcijom larinksa zbog prisutnog otoka i fibrinskih membrana koje se lako ljušte i javlja se laringospazam.
 

Ekstrarespiratorna difterija

 
  • Difterija oka - prenosi se zagađenim rukama, obično na jednom oku, gde se primećuje otok konjunktiva i pseudomembrane koje slepljuju očne kapke. Ako proces zahvati i rožnjaču, može doći i do gubitka vida.
  • Difterija vulve - kod malih devojčica na unutrašnjoj strani velikih usana se javljaju otok i pseudomembrane.
  • Difterija kože - nastaje na oštećenoj koži, sa otokom, crvenilom i sekreceijom i stvaranjem krusti.
 

Mikrobiološka dijagnostika

Dijagnostika obuhvata: mikroskopski pregled, ispitivanje kulturelnih osobina, ispitivanje biohemijskih osobina (šareni niz), antigensku identifikaciju (imunoflorescencija) i određivanje toksičnosti ispitivanog soja (biološki ogled, Elek-ova proba, na kulturi ćelija).
Za bakteriološki pregled se uzima bris sa tonzilofaringealne regije, iz nosa, sa konjunktiva i drugih mesta gde postoji sumnja da je oboljenje lokalizovano. Bris se uzima sa granice zdravog tkiva i pseudomembrane, a korisno je uzeti i delić pseudomembrane ako hoće spontano da se skine.

Lečenje

Podrazumeva specifičnu terapiju antitoksinom (antidifteričnim serumom), kauzalnu terapiju antibioticima i simptomatsku terapiju - kortikosteroidi, inhalacija toplom parom, higijensko dijeteski režim, strogo mirovanje u postelji.
Prevencija infekcije se sprovodi aktivnom imunizacijom (vakcinacijom) koja je obavezna.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Tatjana Čović 05.12.2011

    Kakve su ove bakterije i kako se leče? Mojoj mami na rezultatu tako piše, a ne znamo da protumačimo.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde