Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa (bacillus pyocyaneus) je u spoljnoj sredini široko rasprostranjena i izrazito otporna bakterija. To je Gram negativan, asporogen bacil. Brzo se kreće pomoću monopolarno raspoređenih flagela. Većina sojeva ima fimbrije. Striktni je aerob. P.aeruginosa ima brojne faktore virulencije, uključujući celularne komponente, toksine i enzime.

Put prenošenja

Kod ljudi se nalazi u malom broju kao deo fiziološke mikroflore creva, a može se naći i na koži. U slučajevima poremećene ravnoteže u bakterijskoj flori creva, može da izazove enterokolitis, najčešće kod dece, sa visokim stepenom smrtnosti. Predisponirajući faktori za nastanak oboljenja prouzrokovanih pseudomonasom su imunološka insuficijencija, primena agresivnih (invazivnih) metoda i dugotrajno lečenje antibioticima, kortikosteroidima i imunosupresivnim lekovima.

Patološki (medicinski) značaj

Kod čoveka pseudomonas može da izazove različita oboljenja (pseudomonijaza), najčešće kod hospitalizovanih bolesnika.
 • infekcije oka -  su destruktivnog karaktera i obično nastaju posle traume i hirurških zahvata.
 • infekcije uha - najčešće su infekcije spoljašnjeg uha, sreću se kod plivača i lokalnog su karaktera.
 • infekcije respiratornog trakta - obično se sreću u pacijenata sa hroničnim oboljenjima pluća i neutropenijom.
 • endokarditis - najčešće se sreće kod intravenskih narkomana. Infekcija obično zahvata trikuspidalne valvule i ima hroničan tok.
 • infekcije opekotina - P. aeruginosa može da kolonizuje opečena mesta i prodre u cirkulaciju (septikemija).
 • infekcije kože - kod manjeg broja pacijenata viđe se karakteristična kožna lezija – ecthyma gangrenosum. Ova hemoragična nekroza kože razvija se kao posledica destrukcije endotela arteriola za koji pseudomonas ima poseban afinitet.
 • ostale infekcije - P.aeruignosa ima afinitet i za druge organe i organske sisteme, uključujući urinarni i gastrointestinalni trakt. Moguće su i alimentarne toksiinfekcije izazvane ovim mikroorganizmom.
 • septikemija - u pacijenata sa neutropenijom, dijabetom i hematološkim malignim oboljenjima, kao i posledica infekcije respiratornog i urinarnog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, nastaje sepsa sa viskom stopom mortaliteta.

Mikrobiološka dijagnostika

Materijal koji se koristi za izolovanje pseudomonasa je različit i zavisi od lokalizacije infekcije: bris kože (rana, opekotina), gnoj, urin, krv, likvor, sputum i ostali materijali. Preliminarna identifikacija zasniva se na izgledu kolonija, prisustvu karakterističnog plavo - zelenog pigmenta, specifičnom sladunjavom mirisu (miris lipe ili ljubičica), rastu na 42°C, kao i oksidaza i katalaza pozitivnoj reakciji. Definitivna identifikacija zahteva primenu niza fiziološko-biohemijskih testova.

Lečenje

Iako je značajan procenat sojeva osetljiv na cefalosporinske antibiotike treće generacije (cefotaksim, ceftriakson, cefoperazon) i novije aminoglikozidne antibiotike, kao što je amikacin, ipak je antibiotsku terapiju potrebnko uskladiti sa rezultatima antibiograma.
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 10

 1. Dado Tomašević 21.09.2020

  Nažalost za ovu bakteriju Pseudomonas aug. ne postoji antibiotik koji je može izlijeciti Jedino se može držati pod kontrolom uz npr ulje divljeg origana. Doživotno ostaje u tijelu čovjeka.


 2. Aleksandar 07.06.2020

  Kako da se leči i čime?


 3. Dragan Tomasevic 20.05.2020

  Fin sajt.


 4. Živka 15.11.2019

  Lečena sam antibioticima visokog spektara bez efekata. U ispljuvku imam bakteriju pseudomonas aeruginosa, koja mi stvara veliki problem. Kako da se lečim?


 5. Ankica 22.05.2019

  Koliko se dugo leči 10/3 pseudomonas bakterija kod beba?


 6. Daniela 16.08.2012

  Moja baka je dobila ovu bakteriju tokom boravka u bolnici i to putem katetera. Nisu je primili nazad u bolnicu, uprkos preporuci lekara, samo su joj dali terapiju: da pije 2 litre vode na dan. Ona ima bolove i povećan CRP. Postoje li šanse za lečenje antibioticima i kojim?


 7. Andrija 22.11.2011

  Majka mi ima otvorenu ranu na nozi, koja je prouzrokovana pucanjem vene. Tokom lečenja u bolnici, ispostavilo se da ima bakteriju pseudomonas (na rani), koju pokušavaju liječiti već pola godine bezuspješno. Da li postoji ikakvo riješenje za tu bakteriju?


 8. Bojana 08.06.2010

  Imam bebu staru 3 meseca. Ležao je u dečijoj bolnici 2 meseca zbog moje komplikovane trudnoće. Kada je pušten kući, posle desetak dana, primetila sam da mu oči luče nekakav sekret žute boje, lepljiv, koji se skuplja u uglu očiju i stvaraju se krmeljice. Dešava se da i kad se probudi, trepavice budu slepljene. Pedijatar nam je prepisao gentamicin kapi, 3 puta dnevno. u kombinaciji sa chloramfenikol masti, 2 puta dnevno. Nije bilo poboljšanja. Da li je ova terapija pravilno prepisana i, naravno, da li su to antibiotici za ovu vrstu bakterije?


 9. Ivković Gordana 30.05.2010

  Da li se bakterija psudomonas aeuruginosa može iz uha preneti na oko? Svi pokušaji u protekle dvije godine bili su bjezuspješni s razlikom da je bakterija pozivala "društvo", pa na kontrolama brisom uvek stvarala jop neka nova bakterija. Koja bi terapija bila adekvatna i gdje potražiti pomoć? Na šta utiče, šta oštećuje i slično? Moj ljekar je rekao, bori se sama, ja nepoznajem više nijedan antibiotik koji nismo probali. 
  Da li se može preneti iz uha u oko? Šta može da ošteti? Kako i čime se liječi?


 10. Zorica 10.03.2010

  Ova bakterija je pronađena na grlu kod deteta od 13 godina. Otporna je na sve uobičajene antibiotike, sem garamicina. Interesuje me terapija, koji antibiotici, i koliko dugo, jer garamicin nije pogodan za dugotrajno lečenje?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde