Enterokolitis, uzročnik Clostridium dificile

Clostridium difficile izaziva pseudomembranozni kolitis. Pseudomembranozni kolitis je retko i teško oboljenje kolona sa karakterističnim membranama na sluznici.

Uzrok nastanka

Rod Clostridium čine brojne bakterijekse vrste. To su Gram pozitivni bacili koji u starim kulturama ispoljavaju Gram labilnost. U preparatima kulture se vide kao dugi i tanki štapići, raspoređeni pojedinačno ili u vidu paketa čioda, sa okruglom terminalnom sporom koja svojom veličinom deformiše telo bakterije, tako da liče na čiodu, palicu za doboš ili šibicu. Kapsulu ne stvaraju. Klostridije mogu, pored enzima, stvarati i snažne egzotoksine.

Clostridium difficile se može naći kod 1-4% odraslih u crevima, kao normalan deo crevne flore. Kod dece ispod 1 godine prisutna je u čak 30-50%, takođe kao deo crevne flore.

Smatra se da dugotrajna terapija antibioticima širokog spektra može dovesti do disbioze crevne flore i razmnožvavanja bakterija. Jedan od značajnih faktora rizika za nastanak bolesti je hospitalizacija (ostali faktori rizika: starije osobe, primena inhibitora protonske pumpe, komorbiditet). C. difficile u formi spore preživljava i u nepovoljnim uslovima i da se u toj formi lako prenosi neposredno sa bolesnika na bolesnika ili posredstvom zdravstvenog osoblja.

Klinička slika

Simptomi se mogu pojaviti u toku primene antibiotika ili 7 do 10 dana nakon terapije. Najčešći simptomi su dijareja (proliv), sa ili bez krvi, grčeviti bolovi i povišena temperatura. U teškim oblicima bolesti nastaju dehidratacija, elektrolitski disbalansi, toksični megakolon, šok, mentalni poremećaji.

Dijagnoza

Dijagnoza se uglavnom postavlja testom na C. difficile toksin u stolici. Postavlja se i na osnovu kliničke slike, endoskopskog nalaza i koprokultutre.

Lečenje

Lečenje treba započeti odmah. Primenjuju se infuzije rastvora radi nadoknade tečnosti i elektrolita. Indikovani su lekovi za smirivanje peristaltike, zatim vankomicin, metronidazol, preparati laktobacila za uspostavljanje crevne flore. U fulminantnom obliku je potreban hirurški zahvat.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Garić Aleksandra 01.07.2015

    Nalaz na klostridiju bio negativan posle dva dana se ponovo javili simptomi bolesti zašto


  2. Tea 25.01.2013

    : )


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde