Vaskularna komplikacija infekcije korona virusom

ACE 2 enzim je enzim koji pored svoje uloge u regulaciji krvnog pritiska ima i važnu ulogu u tome da se nalazi na ćelijama srca i krvnih sudova i odgovoran je i za antiinflamatorni i antioksidativni efekat.

Tri faze bolesti nakon što korona virus dospe u ljudski organizam

Po ulasku virusa u ljudski organizam moguće su različite faze bolesti:

1. Respiratorna faza bolesti, koja se karakteriše izrazitom hipoksemijom, tj. smanjenom zasićenošću arterijske krvi kiseonikom.

2. Hiperinflamatorna faza - izražen upalni proces

3. Protrombotsko stanje koje je stanje organizma u kojem se ubrzano stvaraju krvni ugrušci, da bi u sledećoj fazi bolesti dolazilo do tzv. tromboembolijskih komplikacija.

Vaskularne komplikacije Kovida 19

Budite veoma oprezni što se tiče vaskularnih komplikacija bolesti, tj. komplikacija u vezi sa arterijskim i venskim sistemom. Tu su tromboze arterijskog i venskog korita, šlog, sistemski vaskulitisi, kao i promene na prstima koje podsećaju na smrzotine.

Kod hospitalizovanih pacijenata obolelih od kovida 19 često se dešavaju promene u srčanom mišiću različitog stepena - od blagih laboratorijskih znakova oštećenja srca, preko miokarditisa (upala srčanog mišića), do infarkta miokarda sa smrtonosnim ishodima. Postoje serije rađenih obdukcija koje su dokazale mikrotrombe u arterijskom i venskom sistemu srca, koji su bili uzrok fatalnog infarkta srca ili plućne embolije. Takođe, u alveolama u kojima se vrši razmena gasova dolazi do tromboze kapilarne mreže alveola, što praktično blokira prihvatanje kiseonika i otpuštanje ugljen-dioksida.

Da li su ove komplikacije rezultat direktnih virusnih povreda, produžene hipoksemije, upale i infekcije samih ćeilja krvnih sudova i ćelija miokarda, za sada ostaje nepoznato. Do sada je u više navrata, kroz mnogobrojne studije, potvrđeno da su faktori rizika za težu formu bolesti kovid 19 - starija životna dob, gojaznost, dijabetes, kao i postojeće kardiovaskularne bolesti.

Receptori zaduženi za proinflamatorni odgovor organizma

Postoji veći broj receptora koji su odgovorni za proinflamatorni odgovor organizma. Ovi receptori su kod gojaznih, dijabetičara i ostalih ljudi koji imaju rizik od teže forme bolesti raspoređene drugačije (tj. gušće) i njihova reakcija na upalni proces je jača. Često spominjani citokini su odgovorni za regulaciju imunog sistema i njegovih reakcija, a upravo, sada poznata, 'citokinska oluja' je stanje koje uvodi pacijenta u teži oblik bolesti. Tada i pacijent i lekari moraju da se bore i protiv virusa i protiv imunog odgovora organizma.

Šta očekujemo od nauke?

Sve pomenuto dalo ideje za istraživanje novih lekova. Njihova svrha bi bila da suprimiraju imunski odgovor, ne dozvolivši mu da pretera u reakciji na virus, ali opet, sa druge strane, ostavljajući ga dovoljno aktivnog da može da se izbori sa nepozvanim gostom. Postoji više započetih studija, koje će nam po okončanju, nadamo se, dati nove terapijske mogućnosti za lečenje kovid 19 infekcije.

Do tada, redukcija telesne težine i mere zaštite, pored započete, predstavljaju borbu protiv dobijanja infekcije. Svetla tačka i početak kraja pandemije koja je skoro zaustavila svet je opšta imunizacija.

Podeli tekst:

Doc. dr Srđan Babić je specijalista opšte hirurgije sa supspecijalizacijom iz vaskularne hirurgije sa angiologijom i asistent na katedri Hirurgija sa anestezijom na Medicinskom Fakultetu.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde