Značaj vrednosti D-dimera u određivanju terapije kod COVID pacijenata

D-dimer predstavlja proteinski element koji nastaje razlaganjem fibrina i povišene vrednosti ovog parametra se mogu pronaći u slučaju prisustva maligniteta, trudnoće, traume, sepse, (ako infekcija kovidom izaziva septična stanja), kao i prethodno hirurško lečenje. Ono što se pokazalo veoma korisnim od početka pandemije je uključivanje D-dimera kao biomarkera prognoze i praćenja toka viremije koronavirusom

Povišene vrednosti D-dimera kod Covid pacijenata

Kod pacijenata sa izraženijom kliničkom slikom, Covid-19 virus pored toga što dovodi do promena na plućima, može znatno uticati na venski i arterijski sistem. Promene do kojih može doći jesu citokinska oluja, narušavanje koagulacione kaskade i trombotičke komplikacije.

Ukoliko pacijenti imaju povišene vrednosti D-dimera, neophodno je uvesti antikoagulantnu terapiju - lekove koji sprečajaju nastajanje tromba. Studije su pokazale da kod pacijenata sa povišenim vrednostima D-dimera postoji četiri puta veća mogućnost smrtnog ishoda, kao i dva puta veća mogućnost razvijanja teže kliničke slike.

Lečenje Covid pacijenata sa povišenim vrednostima D-dimera

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), svi pacijenti koji su na bolničkom lečenju treba da primaju profilaktičke doze heparina - antikoagulant koji sprečava zgrušavanje krvi i dovodi do snižavanja vrednosti D-dimera. Dokazano je da pacijenti koji imaju naglo povećanje vrednosti ovog parametra po primanju terapije imaju značajno lošiju prognozu u odnosu na pacijente kod kojih je zabeležen pad ovog laboratorijskog pokazatelja.

Dr Srđan Babić i dr Aleksandar Babić savetuju da se nakon završenog bolničkog lečenja, kod pacijenata koji su imali povišene vrednosti D-dimera obavezno uradi pregled vaksularnog hirurga, kao i ultrazvučni pregled vena i arterija, kako bi se otklonile sumnje na postojanje tromboze ili prepisala adekvatna terapija u slučaju postojanja iste. Takođe, tromboza u površnom venskom sistemu predstavlja indikaciju za terapiju niskomolekularnim heparinom i adekvatnom hirurškom intervencijom, a u savremenoj medicini to su najčešće minimalno invazivne operativne procedure.

D-dimer omogućava određivanje adekvatne terapije pacijentima koji imaju pozitivan virusološki nalaz i određeni venski problem, a ukoliko trombofilija postoji od ranije nastavak oralne antikoagulantne terapije uz fizičku aktivnost je neophodan.


Zakažite pregled kod ass. dr Srđana Babića ovde.


 

Podeli tekst:

Dr Srdjan Babić je specijalista opšte hirurgije sa supspecijalizacijom iz vaskularne hirurgije sa angiologijom i asistent na katedri Hirurgija sa anestezijom na Medicinskom Fakultetu.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde