Značaj vrednosti D-dimera u određivanju terapije kod COVID pacijenata

D-dimer predstavlja proteinski element koji nastaje razlaganjem fibrina i povišene vrednosti ovog parametra se mogu pronaći u slučaju prisustva maligniteta, trudnoće, traume, sepse, (ako infekcija kovidom izaziva septična stanja), kao i prethodno hirurško lečenje. Ono što se pokazalo veoma korisnim od početka pandemije je uključivanje D-dimera kao biomarkera prognoze i praćenja toka viremije koronavirusom

Povišene vrednosti D-dimera kod Covid pacijenata

Kod pacijenata sa izraženijom kliničkom slikom, Covid-19 virus pored toga što dovodi do promena na plućima, može znatno uticati na venski i arterijski sistem. Promene do kojih može doći jesu citokinska oluja, narušavanje koagulacione kaskade i trombotičke komplikacije.

Ukoliko pacijenti imaju povišene vrednosti D-dimera, neophodno je uvesti antikoagulantnu terapiju - lekove koji sprečajaju nastajanje tromba. Studije su pokazale da kod pacijenata sa povišenim vrednostima D-dimera postoji četiri puta veća mogućnost smrtnog ishoda, kao i dva puta veća mogućnost razvijanja teže kliničke slike.

Lečenje Covid pacijenata sa povišenim vrednostima D-dimera

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), svi pacijenti koji su na bolničkom lečenju treba da primaju profilaktičke doze heparina - antikoagulant koji sprečava zgrušavanje krvi i dovodi do snižavanja vrednosti D-dimera. Dokazano je da pacijenti koji imaju naglo povećanje vrednosti ovog parametra po primanju terapije imaju značajno lošiju prognozu u odnosu na pacijente kod kojih je zabeležen pad ovog laboratorijskog pokazatelja.

Dr Srđan Babić i dr Aleksandar Babić savetuju da se nakon završenog bolničkog lečenja, kod pacijenata koji su imali povišene vrednosti D-dimera obavezno uradi pregled vaksularnog hirurga, kao i ultrazvučni pregled vena i arterija, kako bi se otklonile sumnje na postojanje tromboze ili prepisala adekvatna terapija u slučaju postojanja iste. Takođe, tromboza u površnom venskom sistemu predstavlja indikaciju za terapiju niskomolekularnim heparinom i adekvatnom hirurškom intervencijom, a u savremenoj medicini to su najčešće minimalno invazivne operativne procedure.

D-dimer omogućava određivanje adekvatne terapije pacijentima koji imaju pozitivan virusološki nalaz i određeni venski problem, a ukoliko trombofilija postoji od ranije nastavak oralne antikoagulantne terapije uz fizičku aktivnost je neophodan.


Zakažite pregled kod ass. dr Srđana Babića ovde.


 


Podeli tekst:

Dr Srdjan Babić je specijalista opšte hirurgije sa supspecijalizacijom iz vaskularne hirurgije sa angiologijom i asistent na katedri Hirurgija sa anestezijom na Medicinskom Fakultetu.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. ACA ĆIRIĆ 27.04.2021

    MOJA TAŠTA IMA VREDNOSTI D. DIMERA 2.48, JUČE JE SNIMALA PLUĆA I REKLI SU JOJ DA IMA POČETAK BRONHITISA, TESTOVI NA KOVID SU NEGATIVNI, IMALA JE PESAK U BUBREGU I BOLOVE U DONJEM DELU LEĐA. PRIMA INFUZIJE SA ANTIBIOTISIMA A INAČE IMA I PROBLEM SA VISOKIM PRITISKOM. U TEKSTOVIMA UGLAVNOM TO POVEZUJETE SA KOVIDOM DO PRE GODINU NIJE BIO KOVID SA KOJIM PROBLEMIMA JE TADA POVEZIVAN D DIMER. MISLIM DA ĆE JOJ ZBOG TOGA POSTAVITI POGREŠNU DJAGNOZU. DALI POSTOJI ODGOVARAJUĆI LEK ZA TO KOJI SE KORISTI PRE KOVIDA. GOSPOĐA IMA 70 GODINA. AKO MI DATE BILO KAKAV SAVET BIĆU VAM ZAHVALAN.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde