Miokarditis

Miokarditis je zapaljenski proces koji je lokalizovan u miokardu i može biti uzrokovan svim infektivnim agensima. Javlja se u svim dobnim grupama, u oba pola, nesto češće kod mlađih muškaraca.

Uzrok nastanka

Miokarditis mogu uzrokovati virusi, rikecije, bakterije, gljivice i paraziti. Najčešći uzročnici su virusi i to-Coxsackie A i B, Echovirus, Influenza, Poliovirus, Cytomegalovirus, HIV. Zatim rikecije –R.Burnetti, R.Rickettsii, bakterije-Coryinebacterium diphtheriae, Meningococcus, Borrelia burgdorferi, gljivice-Aspergillosis, Actinomycosis, Candidiasis i paraziti-Toxoplasmosis, Trichinosis, Cysticerosis i dr.

Klinička slika

Zavisi od stepena anatomskog oštećenja miokarda. Najčešće postoje simptomi respiratorne infekcije koji su prethodili srčanoj simptomatologiji: malaksalost, brzo zamaranje, otežano disanje pri naporu, nadražajni kašalj, lupanje srca, bol u grudima, kolapsna stanja i gubitak svesti.
Kliničkim pregledom može se naći cijanoza perifernog tipa (modre usne, vrh nosa, jagodice lica, uši, vrhovi prstiju), ubrzan rad srca, poremećaji srčanog ritma, oslabljeni tonovi, snižen krvni pritisak. Navedeni simptomi i znaci mogu biti prisutni u manjem ili većem broju, što zavisi od težine miokarditisa i stepena hemodinamskih poremećaja, ali treba istaći da su oni nespecifični i da se zbog toga miokarditis i naziva "bolest sa 10 lica".

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i dopunskih analiza. Neophodno je uraditi elektrokardiogram; laboratorijske analize - koje pokazuju ubrzanu sedimentaciju, povećan broj leukocita (belih krvnih zrnaca), pozitivan c-reaktivni protein; serološke testove;izolaciju i identifikacija uzročnika. Zatim su potrebni rentgenski pregled pluća i srca, ehokardiografski pregled (ultrazvuk), dopler. U nejasnim slučajevima endomiokardna biopsija može pružiti histološki dokaz miokarditisa.

Lečenje

Bolesnici sa potvrđenim miokarditisom treba da budu hospitalizovani. Lečenje je uglavnom simptomatsko i usmereno prema osnovnim manifestacijama bolesti, a takođe zavisi i od vrste uzročnika. Restrikcija fizičke aktivnosti smanjuje srčani rad i miokardno oštećenje a pospešuje ozdravljenje. Kompleksne i simptomatske aritmije treba lečiti antiaritmicima-β blokatorima,a u slučaju insuficijencije daju se i kardiotonici, ACE inhibitori i diuretici.

Tok i prognoza bolesti

Većina bolesnika (80 - 90%) sa akutnim virusnim miokarditisom oporavlja se potpuno i bez posledica.Mali procenat bolesnika dobija hronični tok u čijoj kliničkoj slici dominiraju različiti poremećaji  srčanog ritma i različiti stepeni insuficijencije srca. Nekada, akutni virusni miokarditis može da završi letalno usled kardiogenog šoka, tromboembolijskih komplikacija ili malignih poremećaja ritma.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Željko 02.05.2011

    Naš sin je trenutno na niskoj kardiologiji, sa svim manifestacijama miokarditisa. Po pretrazi na internetu, našli smo objašnjenja za tropomin, koji je kod njega rađen po prijemu-negativan, ii-og dana o, 9. Kao i ck mb uvecan, pa mioglobin. Ima li stručnog komentara, da li je o, 9 tropomina siguran znak za infarktno stanje ili jaka infekcija miokarda, gde se pominje i coxsackie-virus?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde