Clostridium perfringens

Rod Clostridium čine brojne bakterijske vrste. To su Gram pozitivni bacili koji u starim kulturama ispoljavaju Gram labilnost. U preparatima kulture se vide kao dugi i tanki štapići, raspoređeni pojedinačno ili u vidu paketa čioda, sa okruglom terminalnom sporom koja svojom veličinom deformiše telo bakterije, tako da liče na čiodu, palicu za doboš ili šibicu. Kapsulu ne stvaraju. Klostridije mogu, pored enzima, stvarati i snažne egzotoksine.  Na osnovu vrsta i količine egzotoksina i solubilnih antigena C. perfringens je podeljen u 5 serotipova od A - E. Za čoveka su su patogeni serotipovi A i C.

Put širenja

C.perfringens su široko rasprostranjene u prirodi, a nalaze se i u digestivnom traktu životinja i ljudi. U ranu dospevaju pasivno i izazivaju polimorfne infekcije.

Patološki (medicinski) značaj

Klostridijalna mionekroza – teško akutno oboljenje fulminantnog toka. Nastaje kada je pri povredi oštećeno mišićno tkivo a rana kontaminirana klostridijama. Inkubacija je kratka, 12 sati do 3 dana, i prvi simptom je jak bol na mestu povrede. Lokalno se nakuplja gas (krepitacije), javlja se želatinozan otok, intravaskularna hemoliza i nekroza tkiva sa miolizom do ogolićenja kosti. Razvija se toksičnoi šok. Bolest ima lošu prognozu, sa smrtnošću od 40-100%.

Anaerobni celulitis i fascitis – kod ovog oboljenja klostridije kolonizuju nekrotično tkivo. Bakterije se šire potkožno ili kroz interfascijalne prostore, stvara se gas i razvijaju se supurativni procesi. Mišići su pošteđeni. Bolest je lakša i ima bolju prognozu .

Obična kontamincija rana klostridijama – kontaminacija rana klostridijama je česta. Kada povreda nije pogodna za razmnožavanje klostridija ili lučenje toksina, nema kliničkih znakova oboljenja.

Infekcije materice – C.perfringens ima afinitet za gravidnu matericu. Do infekcije može doći pri nestručno izvršenom pobačaju, pod nehigijenskim uslovima. Posle kratke inkubacije razvija se mionekroza materice. Oboljenje je perakutnog toka i visoke smrtnosti.

Mikrobiološka dijagnostika

Materijal se uzima: isečeni komadići tkiva i rane, bris rane i krv, a zatim se ispituju mikroskopske, kulturelne, biohemijske i toksične osobime.

Lečenje

U lečenju klostridijalne mionekroze i anaerobnog celulitisa i fascitisa je najvažnija hirurška intervencija. Specifična terpaija se provodi polivalentnim antitoksičnim serumom. Antibiotiko terapija je neophodna i lek izbora je penicilin. Terapija kiseonikom u hiperbaričnoj komori smanjuje smrtnost.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde