Bartonella henselae

Bartonella henselae je mali, polimorfni Gram negativni bacil koji se kultiviše na običnim hranilištima. Osetljiv je na većinu antibiotika.

Put prenošenja

Prenosioci infekcije su mačke koje ne pokazuju znake bolesti. Širi se kontaktom sa zaraženom mačkom, kao posledica mačjeg ugriza ili ogreba ili kontakta mačje pljuvačke sa oštećenom kožom ili konjunktviom oka.

Patološki (medicinski) značaj

Bartonella henselae uzrokuje bolest mačjeg ogreba (cat - scratch disease) - regionalni limfadenitis nastao zbog ujeda ili ogrebotine mačke.

Oko 10 dana posle inokulacije se u polovine bolesnika javlja lezija na koži - eritematozna papula, a potom se uvećavaju regionalne limfne žlezde. Površne, bolne, limfne žlezde mogu biti do 10 cm u prečniku. Najčešće su zahvaćene aksilarne i kubitalne žlezde i žlezde donjih ekstremiteta. Supuracija nastaje u trećine, a opšti simptomi infekcije u polovine slučajeva. Istovremeno se javljaju blagi opšti simptomi: umor, klonulost, glavobolja, gubitak apetita, blago povišena temperatura.

Kožne vaskkularne lezije i diseminovana bolest su opisani kod imunodeficijentnih bolesnika.

Među atipičnim oblicima bolesti najčešći je i najblaži tzv. Parinaud sindrom, oblik bolesti kod koga se B. henselae naseljava na konjunktivu oka. Na bolest možemo posumnjati kad se nakon kontakta s mačkom razvija jednostrani konjunktivitis i limfadenitis limfnog čvora ispred ušne školjke.

Mikrobiološka dijagnostika

Dijagnoza se temelji na epidemiološkim podacima o ujedu ili ogrebotini mačke, citološkoj izolaciji uzročnika iz limfne žlezde, serološkom testu na B. henselae - indirektni test fluorescentnih antitela (IFA) i karakterističnim histološkim promenama. Postoji i dijagnostički kutani Hanger - Rose test.

Lečenje

Bolest mačjeg ogreba može proći spontano, a kada je to potrebno primenjuju se gentamicin, cefotaksim ili azitromicin. Aspiracija je indikovana kada je uvećane limfne žlezde značajno.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Negovan 10.10.2017

    Moja mačka ima bartonelozu, kako da je lečim najefikasnije? Šta ako dođe do širenja na ostale ukućane?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde