Dr Tijana Antin Pavlović

Specijalista dečje i adolescentne psihijatrije

 Tijana Antin Pavlović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Profesionalno usavršavanje:

Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Živeti s autizmom iz perspektive pacijenta, roditelja i profesionalca", Niš, Srbija, 13.Mart 2017

IV kongres Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne nauke DEAPS, 12-15 May 2016, Čigota, Zlatibor, Srbija

Uvodni kurs iz psihodinamskog razumevanja dečjeg ravoja, Institut za mentalno zdravlje, Jan - Maj 2016, Beograd

Seminar Evropskog koledža za neuropsihofarmakologiju - ECNP, Ečka, Srbija 14-15. Novembar 2014

VII Evropski kongres integrativne medicine, Beograd, Oktobar 2014

ECNP škola dečje i adolescentne neuropsihofarmakologije, Venecija, Italija 6-11 April 2014.

Svetski samit o autizmu, Varšava, Poljska , 22-23 Oktobar 2013

III kongres Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne nauke DEAPS, “Mentalno zdravlje dece i mladih – susret teorije i prakse, Čigota, Zlatibor, 23-26 Maj 2013.

Konferencija “ Od autizma do Alchajmerove bolesti : dijagnoza i tretman neuropsihijatrijskih oboljenja u 21. veku, London, Engleska, 17-18 Novembar 2012

Kurs “UVOD U SENZORNU INTEGRACIJU, Integrative Ayres Therapie – SIAT, Beograd, 01 -10 Septembar 2011

Treća evropska konferencija Međunarodne asocijacije za naučne studije intelektualne ometenosti IASSID “Integrating Biomedical and Psyho-Social – Educational Perspectives “, Rim, Italija 20-22 Oktobar 2010

Škola Kvantne Medicine,pod pokroviteljstvom Srpskog lekarskog društva, septembar - oktobar 2008

Škola Darkfield mikroskopije, Beograd, novembar- decembar 2006


Abstrakti na konferencijama:


Antin Pavlović T., Stupar S., Selaković M. " Primena i značaj suplementacije u cilju unapređenja mentalnog zdravlja dece i adolescenata", IV Kongres DEAPS-a, Čigota, Zlatibor, 2016

Antin Pavlović T. , Chovan Somborac J., Selakovic M. " Primena analize žive kapi krvi na Darkfield mikroskopu u tretmanu razvojnih poremećaja", VII Evropski kongres integrativne medicine, Beograd, oktobar 2014, Acupuncture&electro-therapeutics research, vol 39, number 3/4, 2014

Selaković M. ,Antin Pavlović T., Bojović K. “ Značaj biomedicinskih intervencija i timskog rada u tretmanu ranih razvojnih poremećaja”, III kongres DEAPS-a, Zlatibor, 2013 , knjiga apstrakata

Antin Pavlovic T. , M . Selakovic , S. Torbica "Dodaci ishrani u tretmanu disbioze creva kod ranih razvojnih poremećaja “ , III Međunarodni Kongres dijetetskih suplementata , Beograd , 2011, knjiga abstrakta

Antin Pavlovic T. , M . Selakovic , S. Punišić "Uticaj suplementacije I audiolingvističkog tretmana kod dece sa ranim razvojnim poremećajima , II Međunarodni Kongres dijetetskih suplementata, Beograd , 2009, knjiga abstrakta

Obrazovanje:

Gimnazija, Zrenjanin od 1992 do 1996

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu od 1996 do 2004

Radno iskustvo:

Ordinacija opšte medicine "Antea", Ada od 2008 do 2009

Specijalistička ordinacija iz psihijatrije "Dr Selaković" od 2010 do 2017

Ambulantna psihijatrijska procena i tretman neurorazvojnih poremećaja (spektar autističnih poremećaja, intelektualna ometenost, poremećaj pažnje/hiperaktivnosti), depresija, anksiozni poremećaji, psihoze kod dece i adolescenata. Psihoterapija dece i porodice; Saradnja sa ostalim članovima tima - psiholog, logoped, defektolog reedukator psihomotorike, profesor fizičkog vaspitanja

Konsultant i predavač u oblasti primene dijetetskih suplemenata u Caliviti International od 2006

Publikacija:

„ Rani skrining autističnog spektra poremećaja u Srbiji: pilot studija skrining instrumenata za roditelje i vaspitače“

Stupar D., Lakić A., Jančić J., Antin-Pavlović T. , Marković J., Joksimović J., D.Kobac, T. Matić, P. Cvetković, L. Hutović, N. Srećković, D. Stevanović, Engrami , vol 37, 2015, Number 4

Članstvo:

Internacionalna Asocijacija lekara za borbu protiv nukleranog rata IPPNW, Misionartzliche Clinic, Wurzburg, Nemačka od 2002

Evropski koledž neuropsihofarmakologije (ECNP)

Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS)

Srpsko lekarsko društvo
Zakažite pregled kod Dr Tijana Antin Pavlović