Tijana Antin Pavlović

Radno vreme

Telefon za zakazivanje

Lokacija

Ordinacija „Dr Antin Pavlović“ je prva ordinacija u Srbiji i regionu specijalizovana za dijagnostiku i tretman različitih problema mentalnog zdravlja dece i mladih. Dijagnostika i različiti terapijski modaliteti raspoloživi su deci sa problemima iz autističnog spektra, deci sa problenima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govorno – jezičkog i psihomotornog razvoja, deci koja imaju poteškoće u izgovoranju glasova, tikove ili mucanje. Pružamo i podršku kod poteškoća u učenju i savladavanju školskih veština, kao i prevenciju školskog neuspeha. Naše psihoterapijske i psihijatrijske usluge usmerene su i ka adolescentima, u svrhe pomaganja mladim ljudima da lakše prođu kroz ovaj izazovan životni period. U ordinaciji "Dr Antin Pavlović" sprovode se različite vrste usluga i tretmana koji su prilagođeni uzrastu i individualnim potrebama svakog deteta i mlade osobe. Naše usluge: - Specijalistički pregled dečjeg i adolescentnog psihijatra - Intergrativni i biomedicinski pristup u prevenciji i tretmanu problema mentalnog zdravlja i razvojnih poremećaja - Stimulacija govorno- jezičkog razvoja i logopedski tretmani - Defektološki tretmani – reedukacija psihomotorike - Program dodatne podrške u učenju - Savetodavni rad sa roditeljima - Porodična psihoterapija

Dodatne opcije

Jezici:
  • Srpski
  • Engleski
Mogućnost smeštaja: Ne
WI-FI: Da
Parking: Da
Klimatizovan objekat: Da
Prilaz za osobe sa invaliditetom: Ne
Pet friendly: Ne
Hitna služba 24/7: Ne
Linije gradskog prevoza 0
Kafić/restoran u blizini do 500m: Da
Menjačnica u blizini do 500m: Da
Apoteka u blizini do 500m: Da
Načini plačanja:
  • Gotovinsko plaćanje
Rad na terenu: Ne