1. Pitanje broj: #7237

  Za doživotno lečenje mi je potreban lek koji se ne nalazi na Listi lekova. Da li postoji mogućnost da ga dobijam o trošku zdravstvenog osiguranja?

  Odgovoreno: 01. 07. 2008.
  • Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, obezbeđuju se na osnovu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na obaveznu zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji, po kome , prema čl.14., stacionarna referentna zdravstvena ustanova , osiguranom licu kome je život ugrožen, obezbeđuje i lek koji nije na Listi lekova, a medicinski je neophodan za lečenje, na osnovu mišljenja stručnog konzilijuma da postoji ugroženost života, da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova.
   Stacionarna referentna zdravstvena ustanova obezbeđuje osiguranom licu lek za vreme:
         - stacionarnog lečenja;
         - lečenja u dnevnoj bolnici;
         - ambulantno-polikliničkog lečenja, pod uslovom da je n aotpusnoj listi utvrđena dalja terapija istim lekom.

Ostavite komentar