1. Predoziranje Durofilinom

  Pitanje broj: #150193

  Poštovani,

  Šta može da se desi ako zdrav čovek popije pet kapsula Durofilina 125 mg?

  Odgovoreno: 31. 01. 2017.
  • Poštovana,

   Ozbiljni simptomi predoziranja kod odraslih mogu se javiti kada se prekorači doza od 3 grama (40 mg/kg kod dece). Do smrtnog ishoda kod odraslih pacijenata može doći već pri primeni doze od 4, 5 grama (60 mg/kg kod dece) mada su generalno ove doze veće.
   Kod oblika leka sa produženim oslobađanjem ozbiljni simptomi predoziranja mogu se javiti i 12 sati nakon unosa prekomerne doze.
   Znaci i simptomi: gastrointestinalni poremećaji - mučnina, povraćanje (često veoma intezivno), epigastrični bol i hematemeza. Takođe, može se javiti pankreatitis ukoliko je abdominalni bol perzistentan. Neurološki poremećaji - nemir, hipertonija, hiperrefleksija i konvulzije. U težim slučajevima može doći do razvoja kome. Kardiovaskularni poremećaji - sinusne tahikardije se često javljaju. Mogu uslediti nepravilni otkucaji, supraventrikularne i ventrikularne tahikardije. Metabolički poremećaji - hipokalemija (koja se javlja usled prelaska kalijuma iz plazme u ćelije) je česta, može biti teška i brzo se razviti. Takođe se mogu javiti hiperglikemija, hipomagnezemija i metabolička acidoza, kao i rabdomioliza.
   mogu se pojaviti i: glavobolja, mučnina, povraćanje, nesanica, hipotenzija, tahikardija, aritmije (najčešće supraventrikularne tahiaritmije), hipokalemija, konvulzije, dehidratacija i koma.
   Masivno predoziranje može rezultirati inhibicijom srčane funkcije, cirkulatornim i respiratornim oštećenjem.
   Ukoliko znate nekoga ko je uzeo veliku dozu leka durofilina, prva pomoć bi bila izazivanje povraćanja nakon čega bi trebalo osobu hitno odvesti lekaru.
   Imajte u vidu da se predoziranje lekom javlja uglavnom ukoliko se više tableta uzme odjednom ili u kratkom vremenskom periodu.

   Pozdrav

Ostavite komentar