1. Agresivnost kod Prader Willi sindroma

    Pitanje broj: #166468

    Kojoj ustanovi u Beogradu da se obrati moja prijateljica kako bi se napravila neka vrsta „kontrolnog“ pregleda za njenog sina koji ima dijagnozu Prader Willi sindrom?

    On ima 20 godina, a izrazito je agresivan u posljednje vrijeme, pa ona želi da prekontroliše njegovo zdravstveno stanje kao i lijekove koje uzima.

    Odgovoreno: 08. 02. 2020.
    • Prader-Willi sindrom zahteva multidisciplinarni pristup genetičara, endokrinologa, psihijatra, defektologa, neurologa. Pošto se radi o hromozomskoj aberaciji koja se ne može lečiti, potrebno je obratiti se onoj ustanovi u čijem domenu je najizraženija simptomatologija. Pošto ste naveli agresivnost, najbolje je javiti se Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, koji će zbrinuti problem, a po potrebi mogu uključiti npr. endokrinologa, ako se javila gojaznost ili dijabetes, neurologa, ako se javila mlitava paraliza i sl.

Ostavite komentar