1. Titar antitela i pouzdanost rezultata

    Pitanje broj: #160530

    Titar antitela VZV igg je 6082, a referentne vrednosti su do 100. Šta može biti uzrok ovako visoke vrednosti igg kod varičele koju sam preležala kao dete? Dobila sam terapiju Acyclovir tablete. Imam 50 god.

    Odgovoreno: 18. 01. 2019.
    • Taj " visok titar" je verovatno rezultat iz neke privatne laboratorije, koja  nije specijalizovana za virusologiju. Obično se izražav drugačije - u vrednostima razbaženja seruma da bi se postigla nutarlizacija, npr 1/80, ili 1/320... ( U Beogradu postoji samo dve virusloške laboratorije, na Institutu za mikrobiologiju Medicisnkog fakulteta i u okviru Službe za mikrobiologiju KCS. Samo su oni referentni za mikroiološke, tj. virusološke anaize, sve je ostalo nepouzdano). Visok titar IgG, specifičnih antitela, nema nikakav klinički značaj, može biti i nespecifična pojava i svakako vam nije potreban Aciklovir.

Ostavite komentar