1. Da li se psihostabilizatori koriste kod unipolarne depresije

  Pitanje broj: #2010

  Naime, slušala sam na TV-u da se unipolarna depresija veoma uspešno leči psihostabilizatorima tj stabilizatorima raspolozenja, čak bolje nego nekim antidepresivima. Da li je to tačno? 

  Odgovoreno: 17. 12. 2007.
  • Poštovana,

   Za sada se pokazalo da su stabilizatori raspoloženja korisni u terapiji biporarnog poremecaja. Radi se o takvom poremećaju raspoloženja gde se smenjuju depresivne i manične epizode. Kod bipolarnog poremećaja, afektivni stabilizatori imaju dominantnu ulogu da spreče prelazak iz jedne u drugu fazu i da održe raspolozenje na "prosečnom" nivou. Uglavnom se daju zajedno sa antidepresivima (tokom depresivne epizode) odnosno sa neurolepticima i sedativima (tokom manične epizode). Što se tiče unipolarne depresije - to je takav poremećaj raspoloženja gde imamo samo depresivne epizode. Glavni lekovi za lečenje unipolarne depresije su antidepresivi. Kada govorimo o stabilizatorima raspoloženja kod unipolarne depresije, o tome ima veoma malo podataka i istraživanja. Najnoviji podaci govore da pojedini afektivni stabilizatori (Lamotrigin i Litijum) mogu biti od koristi kod takozvane rezistentne ili uporne depresije, gde depresivnost zaostaje uprkos primeni adekvatne medikamentozne terapije. Takodje, smatra se da su dobrodošli kod takozvanih agitiranih depresija za koje pojedini autori smatraju da predstavlja mešovito stanje depresije i manije koja se ne ispoljava srećom, vec napetošću, agresivnošću i agitacijom. Po tim autorima agitirana depresija spada u neki oblik bipolarnog poremecaja, gde nemamo jasno izdvojene epizode manije i depresije, već u jednoj istoj epizodi obe grupe simptoma.

Ostavite komentar