Antidepresivi (Seroxat, zoloft, flunisan, maprotilin, cipralex...)

depresija Depresija  je najčešći afektivni poremećaj, kreće se od vrlo blagog stanja koje se graniči sa normalnim sve do ozbiljnih depresija koje su praćene halucinacijama i deluzijama (bolesno verovanje u nešto što nije istinito). 
Simptomi depresije uključuju emocionalne i biološke komponente: ojađenost, apatija i pesimizam, nedostatak samopouzdanja, osećaj krivice, neadekvatnodsti i ružnoće, neodlučnost, gubitak motivacije, usporenost misli i delovanja, gubitak libida, poremećaji sna i gubitak apetita.
Antidepresivi se dele na sledeće kategorije:
 • inhibitori preuzimanja monoamina:
 • triciklični antidepresivi (TCA), npr. imipramin, amitriptilin;
 • selektivni inhibitori preuzimanja serotonina npr. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin;
 • ostali inhibitori koji nisu hemijski srodni TCA ali su farmakološki slični, npr. maprotilin, reboksetin
 • inhibitori monoaminooksidaze (MAOI), npr. fenalzin, tranilcipromin, moklobemid, razni antidepresivi: mianserin, bupropion, trazodon.
 
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina: neselektivno blokiraju preuzimanje neurotransmitera noradrenalina, serotonina i dopamina i tako povećavaju njihovu koncentraciju na spojevima nervnih ćelija. U ovu grupu ubrajaju se lekovi kao što su klomipramin, maprotilin, imipramin, amitriptilin i drugi.

 Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI): selektivno blokiraju preuzimanje serotonina, a na druge neurotransmiterske sisteme deluju slabo ili ne deluju uopšte. U ovu grupu lekova ubrajaju se paroksetin, sertralin, citalopram, fluoksetin i fluvoksamin.

 Neselektivni inhibitori monoaminooksidaze (MAOI): blokiraju enzim monoaminooksidazu koji razgrađuje neurotransmitere.

 Selektivni inhibitori monoaminooksidaze tipa A: prvu generaciju inhibitora monoaminooksidaze danas su zamenili reverzibilni inhibitori monoaminooksidaze tipa A, kao što je moklobemid. To su sigurni lekovi, dobre podnošljivosti, a pri uzimanju nije potrebna dijeta.
 
Ostali antidepresivi:
 • Dualni serotoninski antidepresivi: deluju kao antagonisti serotoninskih receptora tipa 2 i kao slabi selektivni inhibitori preuzimanja serotonina. Predstavnici su trazodon i nefazodon.
 • Dualni inhibitori preuzimanja serotonina i noradrenalina: predstavnik je venlafaksin.
 • Selektivni inhibitori preuzimanja noradrenalina: predstavnik je reboksetin.
 • Pojačivaci preuzimanja serotonina: predstavnik je tianeptin.
 • Inhibitor preuzimanja noradrenalina i dopamina: predstavnik je bupropion.
 • Noradrenergički i specifični serotonergički antidepresiv: predstavnik je mirtazapin.
 • Reverzibilni inhibitori monoaminooksidaze (RIMA): predstavnik je moklobemid.
Amitriptilin je triciklični antidepresiv. Osnovno snažno antidepresivno delovanje praćeno je otklanjanjem uznemirenosti i teskobe. Amitriptilin koči mehanizam membrane kojim se reguliše ulazak serotonina i noradrenalina u adrenergičke i serotoninergičke neurone. U farmakološkom smislu to delovanje može pojačati ili produžiti aktivnost neurona. Koristi se za lečenje endogene depresije i depresivnog poremećaja. Kao i svi triciklični antidepresivi amitriptilin ima dosta nuspojava.

Moklobemid je selektivni i reverzibilni inhibitor monoaminooksidaze tipa A.

Povećava koncentraciju noradrenalina, dopamina i serotonina u mozgu, usled čega se poboljšavaju raspoloženje i psihomotorna aktivnost. Moklobemid ublažava simptome depresije: disforiju, iscrpljenost, gubitak životnog elana, poboljšava moć koncentracije i popravlja kvalitet spavanja. Klinička poboljšanja se zapažaju u toku prvih 10 dana terapije. Moklobemid ublažava tegobe koje su u vezi sa socijalnom fobijom. Indikacije su depresivni sindromi i socijalna fobija.

Nesanica, uznemirenost, anksioznost, razdražljivost, vrtoglavica, glavobolja, parestezije, gastrointestinalne tegobe i kožne alergijske reakcije. Vrlo retko mogu nastati i konfuzna stanja, koja se popravljaju po prestanku terapije.

 Fluoksetin pripada grupi antidepresiva koji selektivno inhibišu preuzimanje serotonina u presinaptičke nervne završetke (SSRIs). Fluoksetin neznatno inhibiše preuzimanje noradrenalina i dopamina u presinaptičke nervne završetke, a pored toga, ne ispoljava znatnije antiholinergičke, antihistaminske i antiadrenergičke efekte. Ovakav farmakodinamski profil fluoksetina omogućava mu bezbedniju primenu; fluoksetin izaziva manje izraženu sedaciju i druge neželjene efekte od tricikličnih antidepresiva. Dugotrajna primena fluoksetina modifikuje aktivnost serotoninskih receptora što se smatra najznačajnijim efektom ovog leka u terapiji depresija. Fluoksetin je pogodan, posebno, za terapiju starijih bolesnika zbog manje izraženih neželjenih efekata kao što su npr. antimuskarinski efekti i kardiotoksičnost.

Fluoksetin se posle peroralne primene brzo i dobro resorbuje iz digestivnog trakta, a maksimalna koncentracija u serumu postiže se za 4 - 8 časova. Antidepresivni efekat fluoksetina nastupa posle 1-3 nedelje od početka primene leka. Fluoksetin se metaboliše u jetri. Fluoksetin se izlučuje, uglavnom putem bubrega, najvećim delom u obliku nor-fluoksetina, a u maloj meri u obliku nepromenjenog jedinjenja.

Indikacije su: depresija-posebno velike depresivne epizode koje ne zahtevaju sedaciju, bulimija, opsesivno-kompulsivni poremećaji.

Na kardiovaskularnom sistemu su retki neželjeni efekti. Najčešće se zapažaju palpitacije, talasi vrućine i znojenje. Na CNS-u za vreme terapije fluoksetinom mogu da se pojave, kao neželjeni efekti: razdražljivost, insomnija, glavobolja, tremor, anksioznost, somnolencija, hipomanija ili manija, konvulzije i vrtoglavica. Na gastrointestinalnom traktu najčešći neželjeni efekat je nauzeja. Suvoća usta, anoreksija, diareja, dispepsija, povraćanje i opstipacija se pojavljuju ređe nego posle MAO inhibitora i tricikličnih antidepresiva. Na koži je moguća pojava akni, alopecije, hirzuitizma kao i suva koža. Artarlglija, mialgija, promena ukusa, smanjen libido, nemogućnost erekcije, zakasnela ejakulacija, zakasneli orgazam ili njegov izostanak i vizuelni poremećaji retko se pojavljuju prilikom primene fluoksetina. Kod malog broja bolesnika pojavljuju se reakcije preosetljivosti na fluoksetin koje se manifestuju kao raš, angioedem, fotosenzibilizacija, urtikarija i pruritus. Od metaboličkih neželjenih efekata veoma retko su zabeleženi: hipoglikemija, hiperholesterolemija, hipokalemija i hiponatremija.

Mirtazapin je noviji antidepresiv. Koristi se za ublažavanje simptoma depresije, poput osećaja manje vrednosti, krivice, tuge, gubitka volje i interesa za svakodnevne aktivnosti. Mehanizam delovanja nije tačno poznat. Neki rezultati pretkliničkih ispitivanja sugerišu da mirtazapin povećava centralnu noradrenergičku i serotonergičku aktivnost. Prema tome, ponaša se kao antagonist centralnih presinaptičkih alfa-2-adrenergičkih inhibitornih receptora.

Tokom terapije upozorava se na pojavu promena u ponašanju, kao anksioznost, impulsivnost, agresivnost, poremećaj spavanja. Ovo može biti povezano sa pogoršanjem simptoma depresije i suicidalnih misli. Kod terapije je bitna dobra procena doze i učestalosti primene.
Moguće nuspojave su alergijska reakcija, nepravilan rad srca, blagi tremor, vrtoglavica, pospanost, povećana podložnost infekcijama.

 Mianserin je atipični antidepresiv tetraciklične strukture. Dejstvo mu se bazira na različitim mehanizmima modifikovanja sinaptičke transmisije noradrenalina i serotonina sa posledičnom normalizacijom poremećenih odnosa unutar i između pojedinih aminergičkih sistema. Na taj način postiže veću specifičnost delovanja na sam biohemijski supstrat bolesti. Odsustvo ili zanemarivo delovanje na druge sisteme (npr.holinergički) razlog je što ovaj lek, u odnosu na klasične triciklične antidepresive, karakteriše bolja podnošljivost. Deluje sedativno i anksiolitički.
 
Indikacije: različiti oblici depresivne bolesti, posebno slučajevi kod kojih je potrebna sedacija pacijenta.

 Najčešća neželjena dejstva mianserina su pospanost i umor. U nekim slučajevima mogu da se jave i vrtoglavica, hipotenzija, malaksalost, glavobolja i tremor. U retke neželjene efekte spadaju krvne diskrazije (leukopenija, granulocitopenija, agranulocitoza, aplastična anemija) za koje se smatra da su posledica direktne toksičnosti leka kao i imunološki posredovanih mehanizama. Takođe, izuzetno retko, lek može da prouzrokuje oštećenje jetre praćeno žuticom, ginekomastiju, bol u zglobovima, raš na koži, znojenje, sindrom nemirnih nogu, glositis i facijalni edem.
 
 Sertralin je jak i specifičan inhibitor preuzimanja serotonina. Za razliku od tricikličnih antidepresiva tokom lečenja sertralinom nije primećen porast telesne težine, u nekih bolesnika može pri uzimanju leka nastupiti smanjenje telesne težine.

Sertralin je indikovan za lečenje simptoma depresije u bolesnika sa manijom u anamnezi ili bez nje. Sertralin je takođe indikovan za lečenje opsesivno kompulsivne bolesti i za lečenje paničnog poremećaja.

Mučnina, proliv, dispepsija, anoreksija, tremor, nesanica, pospanost, pojačano znojenje, suva usta i seksualna disfunkcija.

 Paroksetin je snažan i selektivan inhibitor 5-hidroksitriptamina (5-HT, serotonin) i smatra se da je njegovo antidepresivno delovanje u lečenju opsesivno-kompulsivnog poremećaja i paničnog poremećaja povezano sa njegovom specifičnom inhibicijom serotonina u moždanim neuronima.

Paroksetin ne remeti psihomotornu funkciju i ne pojačava depresivni uticaj etanola. Paroksetin se dobro apsorbuje nakon oralne upotrebe i podleže metabolizmu prvog prolaza kroz jetru. Paroksetin se izlučuje mokraćom i to oko 64% u obliku metabolita i manje od 2% u nepromenjenom obliku.

Koristi se u lečenju: svih tipova depresija, ukljućujući reaktivne i teške depresije praćene teskobom, opsesivno-kompulsivnog poremećaja i sprečavanju recidiva istog, paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije, socijalne fobije, posttraumatskog stresnog poremećaja, generalizovanog anksioznog poremećaja.

 Nuspojave paroksetina su obično blage i ne utiču na kvalitet života bolesnika. Najčešće zabeležene nuspojave su: mučnina, pospanost, znojenje, tremor, astenija, suva usta, nesanica, seksualna disfunkcija, vrtoglavica, opstipacija, proliv i smanjeni apetit.

Retko su zabeleženi: osip, akutni glaukom, retencija mokraće, periferni i facijalni edem, sinus tahikardija, trombocitopenija, serotonergički sindrom, simptomi koji ukazuju na hiperprolaktinemiju/galaktoreju i hiponatremija.

Venlafaksin se koristi za tretman jačih depresivnih stanja i kada loše raspoloženje, gubitak volje, interesovanja vodi ka suicidalnim idejama. Indikovan je i kod sociopata, ali ne i kod blažih oblika napetosti i nervoze uzrokovane svakodnevnim stresom. Nađeno je da su venlafaksin i njegov aktivni metabolit inhibitori preuzimanja noradrenalina i serotonina i slab inhibitori preuzimanja dopamina

Venlafaksin može izazvati neke alergijske reakcije, promene u ponašanju, pa i suicidalne misli. Važno je obratiti pažnju i na reakcije poput pospanosti, zamućenog vida, zbog opasnosti u vožnji. Moguće su i vrtoglavice i nesvestice.

Registrovani lekovi

 • klomipramin – ANAFRANIL (Novartis Pharma Švajcarska),
 • maprotilin - MAPROTILIN (Zdravlje Srbija),
 • fluoksetin – FLUNISAN (Hemofarm Srbija), FLUOKSETIN (Srbolek Srbija), FLUNEURIN (Saluta Pharma Nemačka), FLUSETIN (Bosnalijek Bosna i Herzegovina), FLUXILAN (Aegis Kipar), FRAMEX (Gedeon Richter Mađarska),
 • citalopram – CITALEX (Zdravlje Srbija), ZYLORAM (Cemelog Mađarska),
 • paroksetin – SEROXAT (Glaxosmithkline Export Velika Britanija),
 • sertralin – ASENTRA (Krka Slovenija), SERLIFT (Cemelog Mađarska), SERTIVA (Novartis LTD Mađarska), SETALOFT (Actavis HF. Island), ZOLOFT (Pfizer Manufacturing Center USA), ZOLOFT (Pfizer Italija),
 • escitalopram – CIPRALEX (H.Lundbeck A/S Danska),
 • moklobemid – AUROMID (Galenika Srbija), AURORIX (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska),
 • mianserin – TOLVON (N.V. Organon Holandija),
 • trazodon – TRITTICO RETARD (CSC Pharmaceuticals Handels Austrija),
 • mirtazapin – CALIXTA (Belupo Hrvatska), MIRZATEN (Krka Slovenija), REMERON (Organon Agencies Holandija), REMIRTA (Actavis HF. Island),
 • tianeptin – COAXIL (Les Laboratories Servier Francuska),
 • venlafaksin – EFECTIN ER (Wyeth Medica Irska), VELAFAX (Pliva Hrvatska).

Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa antidepresivima.


 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 21

 1. Branko 29.03.2024

  Ja sam pio Dijazepam od 3 miligrama, pa od 5, pa od 10. Tako povećava dozu samovoljno 25 godina pomagao mi je ali postaneš zavisan. Onda sam presao na Bromozepam od 3 miligrama pa od 6mg meni pomažu ovi lekovi, nije svakom ista terapija. Ima i psihoterapija to bude oko 5 osoba u grupi i pričaju sa psihijatrom i psihologom o problemima. Ja ove lekove pijem oko 38 godina .


 2. ibrahim latifi 23.02.2023

  Bolje za sve vas bavite aktivnosti, sportom, uz lepu drustvo, sto dalje od tv i mobilnog telefona, izbegajte losih ljudima, mislite u sam sebe i dajte podrsku sebi. Jedino tako mozete izvegavati depresiju i druge bolesti.


 3. Milos 12.01.2023

  Počeo sam da pjiem od juce Seoxat od 60mg I risar od 2mg pre toga of 3 osecam se losije ova dva jer mora to tako


 4. Dragan 29.12.2022

  Dr Labude, nemaš ti pojma o depresiji. Ne znam da li si psihijatar ili ne, ali nemoj da daješ savete koji nisu od pomoći.


 5. Belma 31.08.2022

  Poštovanje.Pila sam seroxat i xanax neke 4godine.Stanje mi se pogoršalo i doktor je promijenio tablete.Sad pijem zoloft i misar.Pocela sam piti prije 13 dana.Prvvih 7do 8dana sve super i odjednom lupanje srca,znojenje,zujanje u ušima,trnci kroz tijelo.Koliko dugo treba tablete da odreaguju tj.da se organizam navikne na njih.Ja vjerujem da treba vremena.Lijep pozdrav.


 6. Zeljko 13.07.2022

  Postovanje!Imam problem sa depresijom vec duzi period.Posebno je izrazena nakon gubitka oca oko godinu dana,a sada je najcrnje.Gubitak,apetita,nocne more i sve redom...Pijem ksalol 1mg koji u opste ne dijeluje vise a opet ne mogu bez njega.Stanje je bas haoticno...Vas savet,ako moze?Hvala!


 7. Dr Labud 13.06.2022

  Depresija nije nimalo naivna stvar. Za neke je to pogubno, jer sam sklop čoveka odredjuje jačinu depresije. Ali da ne pišem sada o tome, nešto mi je drugo ja umu. Kada kažu, prihvati stanje, prihvati da si depresivan, to je ona startna poziciji u trci koja traje. One koje su maratonske, e tu ima svega, gore si dole si. Svaki lek koji se uzima uz preporuku lekara je uglavnom dobar, zato što, prvo prihvatimo to stanje, drugo imamo pomoć u tome, od strane lekara. Tek onda kada prihvatimo i krenemo u maraton, ide postepeno izvlačenje iz takvog stanja depresije. Ali, eto ono što je jako važno, mi u stvari nemamo pravog spoljnjeg naprijatelja. Jedini neprijatelj smo mi sami sebi. Zato se i preporučuje, izlazak ( nikako zatvaranje) ako se zatvorimo e tu smo onda sa glavnim neprijateljem ( samim sobom) a to je jedna mrtva trka... Pobediti samog sebe. Dakle, postepeno, ništa naglo, vraćanje onog osećaja kao nekada što je bilo pre tog depresivnog stanja- ili ko je malo bolje upućen u stanje depresija se meri i kao melanholije. Dakle, prijatna fizička aktivnost , ali obavezna fizička aktivnost, samo ono što prija, nekome šetnja, nekome vožnja bicikla, trčanje i td. Mišići pokreću ajmo da kažemo lučenje hormona, sreće. Stres se lagano stabilizuje. Kao što sam rekao, imate pomoć stručnjaka. U nekim situacijama, može lekar dati i obične bombone u emesto leka, jer psiha je čudo. Mozak je taj glavni motor svega. Namestimo njega da pravilno funkcioniše, depres je prošlost. Mozak reaguje kada smo gladni, žedni, kada pokrećemo ruke, noge, kada će da zaspimo. U glavi se dešava proces sna. Dakle znamo našta da ciljamo kada želimo boljitak. Depresija je ništa drugo nego dizbalans glave ( mozga) i duše. Često je problem na emocijalnim preprekama, pa onda emocijalnim poremećaji, tuga, dolaze do naše glave u punim nepotrebnim mislima blokiraju nas. E eto nam jedne najčešće depresije. Blokada dolazi iz glave i kada blokiramo sebe, mi blokiramo i energiju. I da se ne ide daljey treba ovo sve čitati. Dakle zaključak, nemamo neprijatelje, priroda je lepa, život je lep, samo postoji jedan neprijatelj koji ruši sve ovo... Mi sami sebi :)


 8. Bošković goran 26.04.2022

  U Srbiji sam više od 2 godine pio flormidal ja sam u Madjarskoj i neznam koji lek mogu da kupim jer još uvek nemam osiguranje, a da me ne preparira, hoću reći da me zaludi da se gubim, dali se može naći nešto što je dobro za spavanje i smirenje a da se može kupiti bez recepta, molim za pomoć.


 9. Mihael 21.04.2022

  Pijem bromazepame 3mg,pio sam mesec dana seroxat,imam ocp već više od 10godina.


 10. Marija 10.04.2022

  Pozdrav ja imam problem pijem Amitriptyline 3 godine i neznam dali mi on pravi ove probleme vrtoglavica drhtavica jaka glad lupanje srca dali je jos neko imao tegobe molim ako neko ima slicne probleme neka mi odgovori hvala


 11. Marija 05.04.2022

  Ja se plašim da počnem da pijem antidepresive jer svaki početak korišćenja ne mogu da izdržim imam pojačane simptome inače išla sam kod psihijatra i oni mi prepisu lekove a ja nesmem da krenem da pijem.


 12. Andja 31.03.2022

  Pijem seroxat 6 meseci. Godinu dana sam imala ozbiljne probleme koji su se redjali jedan za drugim u jako kratkom periodu...emotivni, poslovni, porodicni i zdravstveni problemi. Usledile su mucnine, gubitak apetita, zatvor, poviseni krvni pritisak, nesanice, kocenje leve ruke i noge, nisam mogla palac na levoj nozi da pomeram, izbegavala sam javna mesta, guzvu, jer sam mislila da cu svakog trenutka da se ugusim i umrem. Seroxat mi je pomogao da za 6 meseci vratim ps. sebi sebe, da se smirim, vratio se apetit, ugojila sam se 8 kg za 6 meseci...pesacila sam svakog dana 4 do 5 km, prestala sam da placem, da mnogo razmisljam, da preterujem sa ciscenjem i kucnim poslovima, bolovi u misicima, nozi i ruci su nestali...Nus pijava mi je bilo preznojavanje i osecaj jeze, hladnoce tokom spavanja...i snovi koji su bili bas zivopisni...i istina je da dok ih pijete nemate potrebu za seksualnim odnosom, da se emotivno stabilizujete i da vise olako ne prihvatate stvari k srcu i da se pojavljuje velika doza opustenosti, ponekad i ravnodusnosti i totalne iskljucenosti. Desava se i da se zaborave neke stvari, kako npr na neka desavanja iz proslosti... Naravno dok se pije lek treba da se konsultujete sa lekarom, idete na razgovore i resavate uzrok posledice problema i trauma koje su vas mucile i muce. Prezadovoljna sam lekom i mislim da je dobra preporuka lekara za pacijente sa panicnim napadima, depresijom, koji se skidaju sa banziodiazepina ili ti sedativa koji su svuda dostupni poput bromazepama, rivotrila, lorazepama itd.skidanje sa njih moze da ima ozbiljne posledice i da slici na anaksiozne i panicne napade...depersonalizaciju...itd


 13. Nada 19.04.2021

  Moja cerka pije zoloft vec mesec ipo po 1 tabletu ujutru,posle kog vremena treba da deluje posto na nju kao i da ne deluje,hvala na odgovoru


 14. Ela 14.04.2021

  Možete li mi odgovoriti molim vas?pijem seroxat već 11 godina da li on i dalje djeluje?Ili je vrijeme da promijenim doktora.inače pijem zbog agorafobije hvala pozdrav!


 15. Maja Pešić 21.02.2021

  Dobro veče, da li možete da me posavetujete oko leka. Pijem seroxat već 11 godina i mislim da mi više ne deluje... Da bih mogla preći na sidatu? Da li su u istoj kategoriji lekova? Naravno, lek mi prepisan od strane psihijatra. Hvala unapred!


 16. Jasmina 14.01.2021

  Imam 57g. Prošla sam veoma težak život.Izbjegla iz Hr,završila u Sr i na kraju došla u Belgiju i tu sam dozivila vrhunac svih mojih stresova. Probala sam da se borim razgovorom sa psihologom bilo mi je onako trenutno dobro al samo trenutno. Na kraju sam dobila lijek seroxat pila sam ga otprilike godinu dana i postepeno prestala,ali zivot i borba sa mnogim ponovnim problemima pocela ga opet koristit jednom na dan 20mg i nemam nikakvih nuspojava,meni je to prvi i jedini lijek koji koristim i zadovoljna sam.


 17. Marijana Savic 08.06.2020

  Pijem Seroxat od januara ove godine, nemam nikakve loše simptome, sem malog povećanja apetita. Od kada ga pijem, moj život je mnogo bolji i lepši. Pijem najmanju dozu od 20mg.


 18. Simy 22.05.2020

  Uzimam Zoloft, 2 tablete dnevno i puno mi pomaže. Sada kupujem na mreži, a ne treba mi recept.


 19. Vidojevic Jelena 26.02.2020

  Pijem amitriptilin od septembra 2018.god., znaci oko godinu i po dana. Zanima me koja su najcesca nezeljena dejstva ovog leka?


 20. nena 29.07.2013

  Ja pijem seroxat od decembra 2012 tj vec 8 mes. Ujutru po 30 mg. Meni od prvog dana pomaze da ostanem ziva posle teske traume u porodici (meni je poginuo sin) .


 21. Vera Krestić Ilijaševič 16.03.2013

  Koristila sam po preporuci lekara seroxat i mogu vam reći da sam imala takve tegobe da sam ga posle 5 dana prekinula sa uzimanjem. Vrtoglavica (nekoliko puta sam pala) nestabilnost, gubitak ravnoteže, glavobolje i potpuni gubitak apetita i stolice to su simptomi koji su mi se javili uzimajući ovaj lek. I to sam uzimala najmanju dozu od 20 ml po 1/2 dnevno. Iskreno nikome ga ne bi preporučila jer lek treba da donese poboljšanje, a ne da ne možete da funkcionišete konzumirajući ga.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde