Knjige

Probiotik i antibiotik

Crevna flora je podložna čestim promenama, i na nju utiču brojni faktori, kako oni iz hrane, tako i patogene bakterije i lekovi koji narušavaju normalnu crevnu floru.  Jedna od glavnih...

Pročitajte >>>

Maligni tumori

Tumori se karakterišu stalnom, patološkom i autonomnom proliferacijom ćelija. Maligni tumori rastu brzo, vrše razaranje okolnog tkiva i ukoliko se na vreme ne otkriju i ne leče, dovode do smrti.

Pročitajte >>>

Rastvori za intravensku primenu

Rastvori za intravensku primenu su rastvori za parenteralnu ishranu, infuzijski rastvori elektrolita, rastvori za ispiranje, rastvori za peritoneumsku dijalizu, razni dodaci intravenskim rastvorima.

Pročitajte >>>

Ostali miorelaksansi

Jedini predstavnik depolarizirujućih miorelaksansa je suksametonijum. On je neka vrsta dvostrukog acetilholina. Dejstvo ostvaruje tako da što se veže za neuromuskularnu spojnicu jače od acetilholina i uzrokuje dužu depolarizaciju od...

Pročitajte >>>

Ostali (noviji) antiepileptici

Lamotrigin po svom farmakološkom delovanju podseća na fenitoin i karbamazepin, iako im nije hemijski sličan. Deluje na natrijumske kanale i inhibira otpuštanje ekscitatornih aminokiselina. Uzima se oralno, poluvreme u plazmi...

Pročitajte >>>

O lekovima

Lek je hemijska supstanca koja utiče na fiziološku funkciju na specifičan način. Lek je proizvod koji sadrži supstancu ili kombinaciju supstanci proizvedenih i namenjenih za lečenje ili sprečavanje bolesti kod...

Pročitajte >>>

Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze

Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze su hemijski različite komponente koji se vezuju za reverznu transkriptazu u blizini katalitičkog mesta i dovode do njene denaturacije. Veliki broj lekova iz ove klase anti-HIV...

Pročitajte >>>

Miorelaksansi

Miorelaksansi mogu blokirati neuromišićnu transimisiju presinaptički (putem inhibicije sinteze ili oslobađanja acetilholina), kao i postsinaptički. Upravo, na postsinaptičkom nivou deluju svi lekovi koji su od kliničkog značaja (izuzetak je botulinski...

Pročitajte >>>

Lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima

U ove preparate spadaju pre svega nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) za lokalnu upotrebu. To su obično gelovi, kreme ili gel-masti, tj bitno je da se takvi preparati vrlo brzo i...

Pročitajte >>>

Lekovi za lečenje demencije

Demencija predstavlja stečeno ili permanetno sniženje dve ili više intelektualnih funkcija. Od srednje teškog do teškog oblika ovog oboljenja pati 5% populacije od 65 godina i više, a u grupi...

Pročitajte >>>

Lekovi za lečenje nikotinske zavisnosti

Pušenje cigareta je jedan od najpopularnijih metoda uzimanja nikotina od početka XX veka. Nikotin, jedan od preko 4000 hemikalija pronađenih u dimu duvanskih proizvoda kao sto su cigarete, cigare i...

Pročitajte >>>

Lekovi za lečenje alkoholne zavisnosti

Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti, odnosno toksikomanija. Alkoholizam predstavlja hroničnu zavisnost od alkoholnih pića.  Od svih alkohola, u alkoholnim pićima se najviše nalazi etilni alkohol ili etanol, formule...

Pročitajte >>>

Kortikosteroidi za sistemsku primenu

Kortikosteroide delimo na glukokortikoide i mineralokortikoide. Glukokortikoidi jesu steroidni hormoni čija je glavna uloga dejstvo na metabolizam glukoze, proteina i masti, a takođe i dugoročno prilagođavanje organizma na stresne situacije.

Pročitajte >>>

Karbapanemi i monobaktami

Karbapanemi i monobaktami pored penicilina i cefalosporina spadaju u beta laktamske antibiotike. Nastali su iz potrebe da se reši problem sa beta laktamazama koje proizvode Gram negativni organizmi rezistentni na...

Pročitajte >>>

Intravenski anestetici

Čak i inhalacionim anesteticima sa najbržim dejstvom potrebno je nekoliko minuta za postizanje efekta.

Pročitajte >>>