Knjige

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Želite da postanete korisnik dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja? Pišite nam i odmah ćemo vas kontaktirati.

Detaljnije >>>

Probiotik i antibiotik

Crevna flora je podložna čestim promenama, i na nju utiču brojni faktori, kako oni iz hrane, tako i patogene bakterije i lekovi koji narušavaju normalnu crevnu floru.  Jedna od glavnih...

Detaljnije >>>

Zakazite pregled besplatno i brzo

Stetoskop.info booking™je vaš lični asistent u zakazivanju pregleda/inervencija u privatnoj praksi. Napišite nam šta želite da zakažete i šta vam je kod zakazivanja važno (lokacija, cena, lekar, ordiacija...) i mi...

Detaljnije >>>

Maligni tumori

Tumori se karakterišu stalnom, patološkom i autonomnom proliferacijom ćelija. Maligni tumori rastu brzo, vrše razaranje okolnog tkiva i ukoliko se na vreme ne otkriju i ne leče, dovode do smrti.

Detaljnije >>>

Rastvori za intravensku primenu

Rastvori za intravensku primenu su rastvori za parenteralnu ishranu, infuzijski rastvori elektrolita, rastvori za ispiranje, rastvori za peritoneumsku dijalizu, razni dodaci intravenskim rastvorima.

Detaljnije >>>

Ostali miorelaksansi

Jedini predstavnik depolarizirujućih miorelaksansa je suksametonijum. On je neka vrsta dvostrukog acetilholina. Dejstvo ostvaruje tako da što se veže za neuromuskularnu spojnicu jače od acetilholina i uzrokuje dužu depolarizaciju od...

Detaljnije >>>

Ostali (noviji) antiepileptici

Lamotrigin po svom farmakološkom delovanju podseća na fenitoin i karbamazepin, iako im nije hemijski sličan. Deluje na natrijumske kanale i inhibira otpuštanje ekscitatornih aminokiselina. Uzima se oralno, poluvreme u plazmi...

Detaljnije >>>

O lekovima

Lek je hemijska supstanca koja utiče na fiziološku funkciju na specifičan način. Lek je proizvod koji sadrži supstancu ili kombinaciju supstanci proizvedenih i namenjenih za lečenje ili sprečavanje bolesti kod...

Detaljnije >>>

Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze

Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze su hemijski različite komponente koji se vezuju za reverznu transkriptazu u blizini katalitičkog mesta i dovode do njene denaturacije. Veliki broj lekova iz ove klase anti-HIV...

Detaljnije >>>

Miorelaksansi

Miorelaksansi mogu blokirati neuromišićnu transimisiju presinaptički (putem inhibicije sinteze ili oslobađanja acetilholina), kao i postsinaptički. Upravo, na postsinaptičkom nivou deluju svi lekovi koji su od kliničkog značaja (izuzetak je botulinski...

Detaljnije >>>