Knjige

Epilepsija je veoma čest poremećaj, kojeg karakterišu epileptički napadi. Ovi napadi imaju različite oblike i različite ishode, u zavisnosti od epizoda neuronskih pražnjenja; oblik napada zavisi od dela mozga koji je zahvaćen. Simptomi se kreću od kratkotrajnog prekida pažnje, do potpuno razvijenog napada sa snažnim konvulzijama, koji traje po nekoliko minuta. Epilepsiju ima 0,5-1% populacije. Savremeni antiepileptici efikasno kontrolišu napade epilepsije kod oko 70% pacijenata.

Antiepileptici

Epilepsija je veoma čest poremećaj, kojeg karakterišu epileptički napadi. Ovi napadi imaju različite oblike i različite ishode, u zavisnosti od epizoda neuronskih pražnjenja; oblik napada zavisi od dela mozga koji...

Pročitajte >>>

Probiotik i antibiotik

Crevna flora je podložna čestim promenama, i na nju utiču brojni faktori, kako oni iz hrane, tako i patogene bakterije i lekovi koji narušavaju normalnu crevnu floru.  Jedna od glavnih...

Pročitajte >>>

Maligni tumori

Tumori se karakterišu stalnom, patološkom i autonomnom proliferacijom ćelija. Maligni tumori rastu brzo, vrše razaranje okolnog tkiva i ukoliko se na vreme ne otkriju i ne leče, dovode do smrti.

Pročitajte >>>

Rastvori za intravensku primenu

Rastvori za intravensku primenu su rastvori za parenteralnu ishranu, infuzijski rastvori elektrolita, rastvori za ispiranje, rastvori za peritoneumsku dijalizu, razni dodaci intravenskim rastvorima.

Pročitajte >>>

Ostali miorelaksansi

Jedini predstavnik depolarizirujućih miorelaksansa je suksametonijum. On je neka vrsta dvostrukog acetilholina. Dejstvo ostvaruje tako da što se veže za neuromuskularnu spojnicu jače od acetilholina i uzrokuje dužu depolarizaciju od...

Pročitajte >>>

Ostali (noviji) antiepileptici

Lamotrigin po svom farmakološkom delovanju podseća na fenitoin i karbamazepin, iako im nije hemijski sličan. Deluje na natrijumske kanale i inhibira otpuštanje ekscitatornih aminokiselina. Uzima se oralno, poluvreme u plazmi...

Pročitajte >>>

O lekovima

Lek je hemijska supstanca koja utiče na fiziološku funkciju na specifičan način. Lek je proizvod koji sadrži supstancu ili kombinaciju supstanci proizvedenih i namenjenih za lečenje ili sprečavanje bolesti kod...

Pročitajte >>>

Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze

Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze su hemijski različite komponente koji se vezuju za reverznu transkriptazu u blizini katalitičkog mesta i dovode do njene denaturacije. Veliki broj lekova iz ove klase anti-HIV...

Pročitajte >>>

Miorelaksansi

Miorelaksansi mogu blokirati neuromišićnu transimisiju presinaptički (putem inhibicije sinteze ili oslobađanja acetilholina), kao i postsinaptički. Upravo, na postsinaptičkom nivou deluju svi lekovi koji su od kliničkog značaja (izuzetak je botulinski...

Pročitajte >>>

Lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima

U ove preparate spadaju pre svega nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) za lokalnu upotrebu. To su obično gelovi, kreme ili gel-masti, tj bitno je da se takvi preparati vrlo brzo i...

Pročitajte >>>

Lekovi za lečenje demencije

Demencija predstavlja stečeno ili permanetno sniženje dve ili više intelektualnih funkcija. Od srednje teškog do teškog oblika ovog oboljenja pati 5% populacije od 65 godina i više, a u grupi...

Pročitajte >>>

Lekovi za lečenje nikotinske zavisnosti

Pušenje cigareta je jedan od najpopularnijih metoda uzimanja nikotina od početka XX veka. Nikotin, jedan od preko 4000 hemikalija pronađenih u dimu duvanskih proizvoda kao sto su cigarete, cigare i...

Pročitajte >>>

Lekovi za lečenje alkoholne zavisnosti

Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti, odnosno toksikomanija. Alkoholizam predstavlja hroničnu zavisnost od alkoholnih pića.  Od svih alkohola, u alkoholnim pićima se najviše nalazi etilni alkohol ili etanol, formule...

Pročitajte >>>

Kortikosteroidi za sistemsku primenu

Kortikosteroide delimo na glukokortikoide i mineralokortikoide. Glukokortikoidi jesu steroidni hormoni čija je glavna uloga dejstvo na metabolizam glukoze, proteina i masti, a takođe i dugoročno prilagođavanje organizma na stresne situacije.

Pročitajte >>>

Karbapanemi i monobaktami

Karbapanemi i monobaktami pored penicilina i cefalosporina spadaju u beta laktamske antibiotike. Nastali su iz potrebe da se reši problem sa beta laktamazama koje proizvode Gram negativni organizmi rezistentni na...

Pročitajte >>>