1. Lečenje simptoma učestalog mokrenja

    Pitanje broj: #162718

    Da li bi lekovi Cefaleksin i Pentrexil trebalo da izleče urinarnu infekciju? Da li se uopšte dotični lekovi propisuju za lečenje urinarnih infekcija? Ukoliko osoba ima učestalo mokrenje, a nisu joj pomogli Cefaleksin i Pentreksil da li to onda znači da uzrok učestalom mokrenju nije nikakva bakterija?

    Odgovoreno: 19. 06. 2019.
    • Urinarnu infekciju nikako ne bi trebalo da lečite sami. Potrebno je da najpre uradite urinokulturu sa antibiogramom. Tu će se pored identifikovanja bakterije, uraditi i testiranje bakterije na osetljivost prema antibioticima. Na sve antibiotike obeležene sa R je otporna, i ne treba ih primenjivati, na sve obeležene sa I je umereno osetljiva i koriste se samo kada ne postoji bolja opcija, i tada im se propisuje veća doza od uobičajene, ako to uslovi dopuštaju. Antibiotici označeni sa S su lekovi na koje je bakterija osetljiva i neki od njih treba primeniti. Izbor treba da napravi Vaš lekar, jer uvidom u ranija stanja i lekove koje ste koristili ili koristite, može izabrati šta je najbolje za Vas, a i vrlo je bitno da se svaka antibiotska terapija zavede u vaš karton za neka buduća vremena. Dakle, cefaleksin nekada deluje  a urinarne infekcije a nekada ne deluje, a to se proverava antibiogramom.

Ostavite komentar