Penicilini

Penicilini su antibiotici koji se dobijaju iz filtrata kulture plesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum. Hemijska osnova svih penicilina jeste 6-aminopenicilanska kiselina. Menjanjem supstituenta na aminogrupi dobijamo sve ostale peniciline.

Penicilini spadaju u beta laktamske antibiotike. Svi beta laktamski antibiotici sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije. Nakon vezivanja za vezno mesto na bakteriji, oni inhibiraju transpeptidacioni enzim koji unakrsno povezuje peptidne lance, pričvršćene na osnovu struktura peptidoglikana. Finalni baktericidni događaj je inaktivacija inhibitora autolitičkih enzima u ćelijskom zidu, što dovodi do lize bakterije.

Prvi penicilin bio je benzilpenicili prirodnog porekla i njemu srodan fenoksimetilpenicilin. Benzilpenicilin je aktivan protiv širokog spektra organizma  i predstavlja lek prvog izbora za mnoge infekcije. Njegov glavni nedostatak je apsorpcija iz gastrointestinalnog trakta (što znači da se mora primeniti parenteralno) i osetljivost na beta laktamaze.

Razni polusintetski penicilini nastali su dodatkom različitih bočnih lanaca na penicilinsko jezgro. Na ovaj način proizvedeni su penicilini rezistentni na beta laktamaze (npr.fluklosacin) i penicilini širokog spektra (npr.ampicilin, pivampicilin i amoksicilin). Penicilini proširenog dejstva (npr.karbenacilin, tikarcilin i aziocilin) sa antipseudomonasnom aktivnošću takođe su razvijeni i omogućili su da se prevaziđe problem sa ozbiljnim infekcijama izazvanim bakterijom P.aeruigonosa.

Kada se primene oralno, različiti penicilini se apsorbuju u različitom stepenu, u zavisnosti od njihove stabilnosti u kiseloj sredini i potencijalnih interakcija sa hranom. Penicilini se mogu davati kao intramuskularna i intravenska injekcija. Intratekalna primena se ne preporučuje, naročito benzilpeniclina, pošto on uzrokuje pojavu konvulzija. Lek se široko raspodeljuje po telesnim tečnostima, prolazi u zglobove, pleuru, perikardijalne šupljine, žuč, pljuvačku, mleko i placentu.

Primena obuhvata: bakterijski meningitis (uzročnici npr.Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae; infekcija kostiju i zglobova (Staphylococcus aureus); infekcija kože i mekih tkiva (Streptococcus pyogenes ili S.aureus); faringitis (S.pyrogenes); otitis media (S.pyrogenes, Haemophilus influenzae); bronhitis; pneumonija; infekcije uroinarnog trakta; gonoreja; sifilis; endokarditis; ozibiljne infekcije sa Pseudomonas aeruginosa.

Ova lista nije konačna. Primena penicilina ponekad počinje empirijski ukoliko je uzročni organizam osetljiv na peniciline, dok čekamo rezultate laaboratorijskih testova za identifikaciju organizma i određivanje antibakterijske osetljivosti. Penicilini se često kombinuju sa drugim antibioticima, što je od presudnog značaja za antibakterijsku hemioterapiju.

Iako su penicilini još i dan danas delotvorni protiv većine patogenih bakterija treba istaći da se na njih lako razvija rezistencija. Naime, mnogi sojevi bakterija su razvili enzim beta-laktamazu koja oblaže zid bakterije i razgrađuje peniciline.

Glavno neželjeno dejstvo je reakcija preosetljivosti, prouzrokovana proizvodima raspada penicilinam koji u kombinaciji sa proteinima domaćina postaju antigeni. Ospa po koži i povišena temperatura uobičajene su pojave; kasni tip serumske bolesti nije česta pojava. Mnogo opasnija pojava je akutni anafilaktički šok, koji može u nekim slučajevima biti fatalan. Penicilini, naročito širokog spektra dejstva, primenjeni oralno, menjaju bakterijsku floru creva. Takva pojava obično je praćena gastrointestinalnim poremećajima i u nekim slučajevima pojavom superinfekcije izazvane mikrooganizmima koji nisu osetljivi na penicilin.

Registrovani lekovi

  • ampicilin – AMPICILIN (Hemofarm Srbija), PENTREXYL (Galenika Srbija), AMPICILIN ALKALOID (Bilim Pharmaceutical Turska), PENTREXYL (Bristol Myers Squibb USA),
  • amoksicilin – SINACILIN (Galenika Srbija), AMOKSICILIN (Hemofarm Srbija), AMOKSICILIN (Remevita Srbija), ALMACIN (Alkaloid Makedonija), ALMACIN (Bilim Pharmaceutical Turska), AMOXICILLIN (Remedica Kipar), BACTOX (Innotech Internacional Francuska), OSPAMOX DT (Sandoz Austrija), OSPAMOX  (Sandoz Austrija),
  • benzilpenicilin - PAN - PENI G (Panpharma Francuska),
  • fenoksimetilpenicilin – CLIACIL (Jugoremedija Srbija),
  • benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin – PANCILLIN (Panfarma Srbija), JUGOCILLIN (Galenika Srbija),
  • amoksicilin, klavulanska kiselina – PANKLAV (Panfarma Srbija), PANKLAV FORTE (Panfarma Srbija), PANKLAV 2X (Panfarma Srbija), AMOKSIKLAV LEK (Hemofarm Srbija), AMOKSIKLAV LEK (Lek Farmacevtska Družba Slovenija), AUGMENTIN (Smithkline Beecham Belgija), ENHANCIN (Ranbaxy Laboratories Indija),
  • piperacilin - PIPRIL (Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija),
  • piperacilin, tazobaktam – TAZOCIN (Wyeth Lederle Pharma Austrija), TAZOCIN (Wyeth Lederle S.P.A. Italija),
  • kloksacilin – CLOXACILLIN (Alkaloid Makedonija),
  • ampicilin, sulbaktam – AMPISULCILLIN (Zdravlje Srbija).

Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa penicilinom.


 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde