1. Detaljno tumačenje neurološkog nalaza

  Pitanje broj: #162157

  Imam smetnje sa hodanjem, vrtoglavice, slabost leve strane tela i urgenciju mokrenja ikontinencijom. Indikovano je sledeće: MR endokranijuma mikroangiopske promene, MR Vratne kičme su suspektne demilizacione promene na C1. Na KN levo, levi C vihiperstezijaleve polovine lica, na GE i DE levo MTR povišene više levo, plantalni odgovor snižen levo, spacisitet povećan levo na De hiperstezije leve polivne tela. Hod spastično ataksičan, indikovana LP i IV.Fou morbi demyelinates systematis nervosi centralis specifikati. 

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Poštovana,

   U vašem slučaju je postavljena sumnja na demijelinizaciono oboljenje centralnog nervnog sistema, kakva je i najčešća bolest iz ovog spektra Multipla skleroza. Potrebno je da se uradi očni pregled FOU, tzv očno dno, a posle toga LP (lumbalna punkcija) na nekom od neuroloških odeljenja ili klinika, da bi se taj likvor neuroimunološki obradio (izoelektrično fokusiranje seruma i likvora, pregled na oligoklonalne trake koje mogu da govore da se radi o gore pomenutoj bolesti. Trebali bi ste se posavetovati sa vašim neurologom oko primene za početak pulsne kortikosteroidne terapije

   Srdačan pozdrav.

Ostavite komentar