1. Detaljno tumačenje neurološkog nalaza

  Pitanje broj: #162157

  Imam smetnje sa hodanjem, vrtoglavice, slabost leve strane tela i urgenciju mokrenja ikontinencijom. Indikovano je sledeće: MR endokranijuma mikroangiopske promene, MR Vratne kičme su suspektne demilizacione promene na C1. Na KN levo, levi C vihiperstezijaleve polovine lica, na GE i DE levo MTR povišene više levo, plantalni odgovor snižen levo, spacisitet povećan levo na De hiperstezije leve polivne tela. Hod spastično ataksičan, indikovana LP i IV.Fou morbi demyelinates systematis nervosi centralis specifikati. 

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Poštovana,

   U vašem slučaju je postavljena sumnja na demijelinizaciono oboljenje centralnog nervnog sistema, kakva je i najčešća bolest iz ovog spektra Multipla skleroza. Potrebno je da se uradi očni pregled FOU, tzv očno dno, a posle toga LP (lumbalna punkcija) na nekom od neuroloških odeljenja ili klinika, da bi se taj likvor neuroimunološki obradio (izoelektrično fokusiranje seruma i likvora, pregled na oligoklonalne trake koje mogu da govore da se radi o gore pomenutoj bolesti. Trebali bi ste se posavetovati sa vašim neurologom oko primene za početak pulsne kortikosteroidne terapije

   Srdačan pozdrav.

Komentari na pitanje: #162157

  • Neurološka ambulanta, dijagnoza: M54 - Dorsalgia

   LA do sada zdrav. Negira alergije i operacije. Neurološki nalaz: uredne svesti i orijentacije. Vrat slobodan, meningealni znaci negativni. Na KN je celokupan nalaz uredan. Na GE i DE uredne trofike, tonusa i GMS, MTR na DE sniženi, nema tonjenja, plantarni odgovor je fleksioni. Biquelles pozitivan obostrano.

   Negira ispade senzibiliteta. Nema nivo senzibiliteta. Cerebelarne probe izvodi bez ataksije. Ne opserviram nevoljne pokrete. Lazarević pozitivan obostrano na 50 stepeni. Hod, postularnost, tandem hod i proba po Rombergu su uredni. Sfinktere kontroliše. Dalje lečenje kod izabranog lekara. Savetuje se da uradi MR LS kicme. Lekar Dr sci. med. dr Ivana Berisavac, neurolog.

   Poštovani, po Vašem mišljenju, šta je sa mojim leđima? Više ne mogu da funkcionišem a imam 38 godina.

Ostavite komentar