Dr Vanja Trkulja

Doktor medicine, specijalista neurologije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Dr Vanja Trkulja neurolog iz Beograda

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Dr Vanja Trkulja je specijalista neurologije poreklom iz Sarajeva, koji je sada zaposlen u Beogradu.

Svoje obrazovanje sticao je u Bosni i Hercegovini, a nakon toga i u Srbiji. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa neurološkim pacijentima.

U svakodnevnom radu sa pacijentima obavlja neurološke preglede za dijagnostiku neuroloških oboljenja.

Uža oblast interesovanja su mu glavobolje i cerebrovaskularna oboljenja.


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu do 2006

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2012

Specijalizirao iz oblasti neurologija.

Specijalna Bolnica za Cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava od 2013 do 2014

Škola ultrazvučne dijagnostike krvnih sudova glave i vrata.

Radno iskustvo:

Klinički Centar Istočno Sarajevo od 2006 do 2016

Doktor medicine, klinički lekar, specijalizant iz predmeta neurologije, specijalista neurologije.

Kliničkom odeljenje Neurologije KBC Zvezdara od 2016

Specijalista neurologije.

Ordinacija Sirius Medical

Specijalista neurologije.

Postavite pitanje

Broj odgovorenih pitanja: 3

 1. Molim tumačenje rezultata likvora u izoelektrofokusiranom serumu dobijeni rezultat kaže: nalaz uredan (ispred toga ima kvadratić koji je štikliran). Dalje ispod piše, pored svake stavke kvadratić ali nije štiklirano, kaže dalje oligoklonalne trake u likvoru serum normalan, nalaz govori u prilog intratekalne sinteze igG., oligoklonalne igG trske u likvoru i tako dalje sve o ovim trakama.

  Da li ovaj nalaz znači da imam multipla sklerozu? Likvor je iz Požarevačke Bolnice poslat na neurologiju Kliničkog centra Srbije. Rezultate sam čekala puna tri meseca.

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Dr Vanja Trkulja

   Poštovana,

   Postoji 5 kategorija nalaza izoelektričnog fokusiranja likvora i seruma. Koliko sam shvatio, na vašem nalazu piše da je normalan nalaz. S obzirom da ne postoji biološki marker za dijagnozu MS, normalan nalaz goori da nema intratekalne sinteze CNS-a, ali postoje pacijenti koji imaju MS sa urednim nalazom likvora. Najvažniji je klinički pregled neurologa, tegobe pacijenta, magnetna rezonanca, nalaz oftalmologa (FOU) i prema starim kriterijumima Evocirani potencijali.

 1. Juče sam bila na snimanju glave - MR. Rezultati su prikazali neku tačku, piše T2/FLAIR, da li mi možete reći šta je u pitanju i da li je opasno? 

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Dr Vanja Trkulja

   Poštovana,

   T2/FLAIR je samo sekvenca na magnetnoj rezonanci, a ta opisana "tačka" je bitna. Da li mikroangipatska promena, krvni sud, kalcifikat ili nešto još. Potrebno je da Vas i Vaš nalaz MR endokranijuma pogleda neurolog

   Srdačan pozdrav

 1. Imam smetnje sa hodanjem, vrtoglavice, slabost leve strane tela i urgenciju mokrenja ikontinencijom. Indikovano je sledeće: MR endokranijuma mikroangiopske promene, MR Vratne kičme su suspektne demilizacione promene na C1. Na KN levo, levi C vihiperstezijaleve polovine lica, na GE i DE levo MTR povišene više levo, plantalni odgovor snižen levo, spacisitet povećan levo na De hiperstezije leve polivne tela. Hod spastično ataksičan, indikovana LP i IV.Fou morbi demyelinates systematis nervosi centralis specifikati. 

  Odgovoreno: 12. 05. 2019.
  • Dr Vanja Trkulja

   Poštovana,

   U vašem slučaju je postavljena sumnja na demijelinizaciono oboljenje centralnog nervnog sistema, kakva je i najčešća bolest iz ovog spektra Multipla skleroza. Potrebno je da se uradi očni pregled FOU, tzv očno dno, a posle toga LP (lumbalna punkcija) na nekom od neuroloških odeljenja ili klinika, da bi se taj likvor neuroimunološki obradio (izoelektrično fokusiranje seruma i likvora, pregled na oligoklonalne trake koje mogu da govore da se radi o gore pomenutoj bolesti. Trebali bi ste se posavetovati sa vašim neurologom oko primene za početak pulsne kortikosteroidne terapije

   Srdačan pozdrav.
Zakažite pregled kod Dr Vanja Trkulja