1. Tumačenje nalaza nakon operacije tinitusa

    Pitanje broj: #118790

    Poštovani,

    Imao sam operaciju pre 20 dana i na otpusnoj listi piše: intraoperativno je konstatovano da je desna bubna opna sa timpanoskleroticnim plakom u zadnjim kvadrantima i retrakcionim dzepom u atiku. Borerom uklonjen mastoidni korteks i učinjena mastoidektomija i antrotomoja, kortikalizovana dura srednje lobanjske jame i u antrumu nađen holesteatom. Po preparisanju konstatovano da su holesteatomom ispunjeni i medijalni i lateralni atik odakle je takođe otpreparisan. Učinjena zadnja atikotomija i otvoren prednji epitimpanicni recesus u koji se takođe širio holesteatom. Odignut timpanomeatalni režanj i konstatovano da je sluznica kavuma urednog nalaza, lanac slušnih koščica očuvan, maleus i inkus pokretni, stapes medijalno fiksiran. Otpreparisan retrakcioni dzep i rekonstrukcija bubne opne učinjena sa fascijom predhodno uzetom sa temporalnog mišića. Molim Vas da mi pojasnite, pošto sam imao šuštanje u ušima a i sluh mi je oslabio. Da li će da se popravi, pošto još uvek ne osećam poboljšanje i da li je potrebna još neka operacija?

    Odgovoreno: 30. 07. 2013.

Ostavite komentar