1. Pitanje broj: #169075

    Poštovani, najpre se izvinjavam ukoliko pitanje postavljam na pogrešnom forumu ("infektologija"), jer je tema (vakcinacija), verujem, interdisciplinarna. U tom smislu Vas molim da me, ako sam pogrešila specijalnost, uputite specijalisti koje oblasti da se obratim . Naime, pre nekoliko meseci sam, nakon povrede, vakcinisana vakcinom protiv tetanusa. Ordinirane su mi 3 doze vakcine po protokolu za nevakcinisane (izgubljen pedijatrijski karton pa se nije moglo utvrditi da li sam uredno vakcinisana u detinjstvu). Primila sam prve 2 vakcine u nadležnom domu zdravlja, ostalo je još teću dozu da primim. Medjutim, vakcine su mi greškom od strane med.tehničara date subkutano (u masno tkivo zadnjeg dela nadlaktice), umesti intramuskularno (u deltoidni mišić), kako se ova vakcina (Tetavaxil) -sudeći prema njenom uputstvu za korišćenje, mišljenju lekara u Gradskom zavodu za javno zdravlje, i uputu lekara koji ju je ordinirao - jedino i daje. Odmah da ne bude zabune, igrom slučaja poznata su mi oba načina aplikacije, te umem da ih razlikujem, a i naknadno sam korišćenjem interneta (video snimak aplikacije vakcine na jedan i drugi način) potvrdila sumnju. Pokušala sam da svog lekara opšte prakse pitam o čemu se radi i zašto mi je vakcina data mimo protokola, ali, nažalast, dobila sam samo odgovor: "valjda oni (tehničari) znaju šta rade". Moje pitanje je, kako da znam da li se vakcina protiv tetanusa data subkutano apsorbovala, te da li sam, posledično, zaštićena od tetanusa narednih 10 godina (kako su mi rekli da ću biti kada primim 3 doze), i ukoliko nisam. šta mi je činiti? Zahvaljujem

    Odgovoreno: 01. 05. 2020.
    • Malo je vrovatno da neko vašeg uzrasta nije redovno vakcinisan, uključujući i revakcine. Kod nas od tetanusa obolevju samo starci, mahom iz seoskih sredina, gde postoji rizik od kontamninacije rane  s Clostridium tetani. U gradskoj sredini je teško zamslitu kontamnaciju rane zemljom u kojoj se nalze spore ovebakterije( rezervoar ove bakterije je digestivni trakt velikih domaćih životinja-konja, krava...).Iako pogrešno aplikovana ta će vakcina vama biti dovoljna,ćak i samo jedna doza,  da narednih 10 godina budete zaštićeni. No, ako ste i dalje zabrinuti, primite još jednu propisno datu dozu

Komentari na pitanje: #169075

Ostavite komentar