1. Pitanje broj: #36287

  Poštovani,
  Imam 74 godine i uvećanu prostatu. Nikakvih posebnih problema nemam. Analizom krvi u 2008. I 2009. Godini utvrđeno je da parametar psa ima sledeće vrednosti: datum psa (ng/ml) f/psa (ng/ml) f/psa (% ) 06.02.08. 13 - -. 15.10.08. 15 - - 23.01.09. 10 1. 5 15 16. 04. 09. 24 2. 9 12 09. 06. 09. 11 2. 4 21 06. 08. 09. 13 1. 5 15. 7 lekar specijalista insistira da svakih 6 meseci idem u bolnicu radi uzimanja uzorka (biopsija – 8 uzoraka) i to sam činio do sada 2 puta i to u Februaru i Oktobru 2008. godine. Rezultat kliničkog patološkog pregleda je: „ benigno žlezdano i stromalno tkivo prostate sa oskudnim hroničnim zapaljenskim infiltratom u stromi prostate. U analiziranom materijalu neoplastični prosec nije nađen. Ukoliko je klinički nalaz suspektan ponoviti biopsiju“. Molim Vas da mi na osnovu navedenih pokazatelja kažete da li je potrebno biopsiju vršiti svakih šest meseci? Da li je dovoljno da se periodično uradi ultra zvuk prostate i analiza krvi na parametar psa? Bojim se da čestim uzimanjem uzoraka prostate biopsijom može doći do infekcije i daljih komplikacija. Lekar mi ne prepisuje nikakvu terapiju lekovima. U dilemi sam šta da radim. Molim vaš savet.
  Unapred zahvalan. Zoran

  Odgovoreno: 13. 08. 2009.
  • Poštovani,
   Nisam baš mogao da razaznam sve nalaze ali na osnovu opisanog može se reći sledeće: imate povišen nivo psa, ali odnos free/total psa je veoma varirao, međutim ako se već dva puta nakon biopsije nije našao karcinom u materijalu mišljenja sam da biopsiju treba uraditi još jednom za godinu dana (u skladu sa vašim godinama). Ukoliko i taj nalaz bude negativan indikovano je samo praćenje putem psa i njegovih derivata, i eho prostate.
   Pozdrav

Ostavite komentar