1. Pitanje broj: #68737

    Molim vas da mi protumacite ovaj nalaz: na malo jednostavniji nacin, unapred zahvalan! 1/2 datum rodjenja ime roditelja 1987 adresa 2166/28 telefon preporuka laboratorijski izvestaj vrsta uzorka: sperma kakav pregled se trazi: kultura rezultat: pod aerobnim uslovima: klebsiella-enterobacter spp. -veliki broj u cistoj kulturi anaerobne bakterije nisu izolovane. Mikoloskom kulturom patogene gljivice nisu izolovane. U direktnom preparatu: gram negativni bacili; napomena: znacaj nalaza procenjuje ordinirajuci lekar (klinicka slika) antibiogram penicilini i ii iii penicillin g ampicillin r amoxicilin r amoxicilin+clav. Kis r piperacilin imipenem meropenem cefalosporini cefalexin r cefazolin cefadroxil cefaclor cefprozil cefotaxim s ceftriaxon s ceftazidim cefixim ceftibuten makrolidni antibiotici erythromycin azithromycin roxithromycin clarithromycin linkozamini i ii iii lincomycin clindamycin aminoglikozidni antibiotici neomycin gentamycin s amikacin s tobramycin fluorohinoloni norfloxacin ofloxacin s ciprofloxacin s uroantiseptici pipemidic acid nitrofurantoin r tetraciklini tetraciklin s doxiciklin ostali chloramphenicol s trimethoprim+sulphometh. S fusidic acid vancomycin josamycin pristinamycin s - osetljiv i - intermedijaran r - rezistentan napomena: rezultat je elektronski generisan i vazi bez potpisa i pecata. Analize kontrolisao ___________________________ dr 2/2 datum rodjenja ime roditelja 1987 adresa 2166/28 telefon preporuka laboratorijski izvestaj vrsta uzorka: bris uretre kakav pregled se trazi: chlamydia trachomatis dif rezultat: negativan vrsta uzorka: bris uretre kakav pregled se trazi: mikoplazme - kultura sa antibiogramom rezultat: ureaplasma urealyticum - negativan mycoplasma hominis - negativan napomena: rezultat je elektronski generisan i vazi bez potpisa i pecata. Analize kontrolisao ___________________________ dr specijalista mikrobiolog

    Odgovoreno: 24. 09. 2010.

Ostavite komentar