1. Pitanje broj: #5492

  imam tenisko lakto 1 godina dali se leci ? stavam blokadi i masti.vi blagodaram

  Odgovoreno: 17. 05. 2008.
  • Epicondilitis ulnaris (teniski lakat)

   Lakat je složeni zglob formiran spojem triju kostiju humerusa nadlaktice i ulne i radijusa podlaktice. Koštane kvrge sa unutrašnje i spoljašnje strane zovu se epikondili. Prisutni su ligamenti, tetive i burse. Funkcija fleksora lakta je da pomaže u savijanju ručnog zgloba i skupljanju prstiju. Funkcija ekstenzora lakta je da pomaže u ispravljanju ručnog zgloba i ispružanju prstiju. Tetive povezuju mišiće ekstenzore sa spoljašnjim epikondilom. To su dugi mišići sa spoljne strane podlaktice koji pomažu da se otvori i ispravi šaka i ručni zglob. Mehanizam povrede je vezan za mišiće koji se pripajaju na lateralnom epikondilu humerusa U tenisu posebnu važnost kod behend udarca imaju mišići m. ekstenzor carpi radialis longus i brevis. Pri udarcu loptice dolazi do napetosti ekstenzornih mišića podlaktice. Svaki takav udarac u obliku mikrotraume završava se na gornjem pripoju tih mišića i posle čestih ponavljanja mikrotraumatko delovanje dovodi do entenzita.

   Entezitis definišemo kao metaplastične promene tetivnih inseracija izazvanih ponovljenim iritacijama (lokalizacija: teniski lakat, kopljaški lakat, bokserska grba na šaci, hrapava potkolenica, bolna prepona – simfizni sindrom). Entenzitis se klinički manifestuje intenzivnim bolom na mestu inseracije pogođene jedinice koji se pojačava na kontrakciju tog mišića, naročito protiv otpora.

   Simtom teniskog lakta je jak bol koji se širi sa spoljne strane lakta i niz podlakticu. Znatno ograničava pokrete rukovanja, držanje šolje za kafu, okretanje kvake i sl. Ova povreda nastaje usled stalnog ponavljanja nepravilnog pokreta i slabo razvijenih ekstenzornih mišići. Javlja se kod tenisera, dizača tegova, kuglaša, skijaša, a do povrede dolazi i kod direktnog udaraca. Sreće se i van sporta kod domaćica, šofera autobusa, građevinskih radnika, električara, kovača i sl.

   Lečenje: u principu je konzervativno. U prvoj fazi preporučujemo mirovanje do dve nedelje, kada paralelno radimo fizikalni tretaman (laser, ultrazvuk, magnetno impulsno polje i diodinamik). U slučaju da se ne prihvati mirovnje indikovano je stavljanje gipsane imobilizacije od dve nedelje, a nekad i više, u zavisnosti od težine povrede. Ako ni ovo ne smiri akutne traume indikovana je infiltracija  hidrocortizonskih preparata sa mogućnošću ponavljanja najviše još jednom ili dva puta. Vidim da imate velike probleme. Međutim javite se još jednom Vašem fizijatru i zamolite ga da u Vašem fizikalnom tretmanu budu korišćeni laser, magnetno impulsno polje i ultrazvuk Ako i to ne pomogne onda je  hiruški zahvat  neophodan.Ostavite komentar