1. Pitanje broj: #170386

  Načinjen je MR pregled L S segmenta kičmenog stuba. Prisutne su degenerativne promene u vidu rubne osteofitoze. Očuvana visina pršljenskih tela i uredna širina spinalnog kanala. Conus medullaris u nivou L2. Kičmena moždina je normalne morfologije intenziteta signala, bez fokalnih ili difuznih patoloških signala mijelopatije i bez sirinksa. Na nivou L3-L4 redukovana visina iv prostora. Vidi se asimetricna protruzija iv diskusa sa ekstenzijom dorzolateralno levo i rupturom fibroznog anulusa. Impresija duralne vreće. Levi lateralni recesus je skraćen. Iv forameni ekstraneuralno skraćeni, izraženije levi,bez kompresije radiksa. Na nivou L4-L5 redukovana visine iv prostora. Vidi se cirkularna protruzija parcijalno desikovanog iv diskusa, sa rupturom fibroznog anulusa. Kompresija duralne kese, bez stenoze spinalnog kanala. Lateralni recesusi obostrano suženi. Iv forameni ekstraneuralno skraćeni, bez kompresije radiksa. Na nivou L5-S1 očuvana visina iv diskusa, bez hemijacije. Neuralni forameni su slobodni, bez kompresije radiksa. Zaključak: incipijentne osteodegenerativne promene. Diskus hernije na nivoima L3-L4 i L4-L5, bez kompresije radiksa.

  Odgovoreno: 09. 06. 2020.
  • Poštovana,

   ovakav nalaz ukazuje na izraženije degenerativne promene uz diskusherniju na dva nivoa uz kompresiju duralne vreće .Dobro je što nema stenoze spinalnog kanala,jer Vam to daje mogućnost da fizikalnim tretmanom poboljšate stanje.Moja preporuka je svakako da konsultujete i Neurohirurga.

   Javite se Fizijatru da bi otpočeli fizikalni tretman i oporavak,da Vam pokažu vežbe za jačanje paravertebralne muskulature.Budite uporni i nemojte očekivati rezultate brzo po započinjanju rehabilitacije jer su ovo hronične promene kičmenog stuba .

    

   Veliki pozdrav,

   dr Ivana Kostadinović

   radiolog

Ostavite komentar