1. Posle imobilizacije i fizikalne terapije u izveštaju stoji

  Pitanje broj: #164611

  Stanje nakon imobilizacije koja je trajala tri meseca, odradjene fizikalne terapije (20 terapija), nakon frakture navakularne kosti. Uradjena MR zakljucak :

  - Palmarna angulacija distalne falange palca sa difuznim medularnim edemom kostane strukture proksimalne i distalne falange sa subhondralnim edemom plantarnog aspekta glavice i metakarpalne kosti. Dorzalni tilt dorzalna interkalarna nestabilnost segmenta lunatne kosti, edem ligamenata skafoidne kosti sa umerenom kolicinom perfikolne slobodne tecnosti. Bez izmena signala navikularne kosti i bez razvoja avaskularne nekroze.

  Odgovoreno: 02. 11. 2019.
  • Potrebno je da navedete koje su vaše tegobe. navedene promene u prvoj metakarplanoj kosti mogu biti posledica digotrajne imobilizacije. Dobro je stvar što nema znakova avaskularne nekroze.  Postoji sumnja na nestabilnost lunatuma. 

   Potrebno je korelirati Vaš klinički nalaz sa nalazom MR da bi se procenilo dalje lečenje.

Ostavite komentar