1. Vrednost cpk u analizi krvi

  Pitanje broj: #51573

  Poštovani, 

  Radila sam cpk analizu u krvi. Rezultat je 175. Interesuje me da li je ta vrednost u granicama il postoje neke zabrinjavajuće indikacije? 

  Odgovoreno: 18. 05. 2018.
  • Poštovana,

   Kreatin kinaza (ck, cpk) je zastupljena u skeletnim mišićima, miokardu, mozgu, gastrointestinalnom traktu, štitastoj žlezdi, bubregu i jetri. Najznačajnije je određivanje njene aktivnosti u skeletnim mišićima (izoenzim ck-mm) , mozgu (ck-bb) i miokardu (ck-mb) . Nazivi za izoenzime potiču od dve subjedinice koje učestvuju u dimernoj građi molekula ck (m je mišićna, a b moždana) . Referentne vrednosti ck kod muškaraca iznose od 24 do 190 u/l, a kod žena od 24 do 170 u/l (mereno aparatom hitachi 912) . Referentne vrednosti ck-mb bez obzira na pol iznose do 24 u/l (mereno aparatom hitachi 902) .
   povećanu aktivnost ck nalazimo kod:
   • infarkta miokarda - aktivnost počinje da raste 4-8 sati posle akutnog napada infarkta, maksimum (10-25 puta veće vrednosti) dostiže posle 10-25 sati, a normalizuje se posle 36 sati;
   • angine pektoris;
   • mišićne distrofije - aktivnost raste i do 50 puta više;
   • dermatomiozitisa;
   • delirijum tremensa;
   • miksedema;
   • defibrilacije srca;
   • konvulzija;
   • apopleksije mozga - vrednosti su najveće posle 48 sati, a normalizuju se posle 3-4 dana;
   • hipokalemije;
   • povreda cns-a;
   • plućnog infarkta ili edema pluća;
   • terapije intramuskularnim injekcijama;
   • hipotireoidizma;
   • trovanja ugljen monoksidom;
   • traume;
   • primene sledećih lekova i terapijskih tretmana: ampicilina, hlorpromazina, klofibrata, salicilata, doksorubicina, halotana, sukcinilholina, barbiturata, hirurških zahvata na srcu, defibrilacije srca, elektromiografije, tetanusa.
   povećanu koncentraciju izoenzima ck-mb nalazimo kod:
   • akutnog infarkta miokarda - već 3 do 4 sata od početka simptoma;
   • angine pektoris;
   • mišićne distrofije;
   • trovanja ugljen monoksidom.

   Pozdrav

Ostavite komentar