1. Pitanje broj: #137726

  Postovani, otac (64 godine) mi boluje od karcinoma prostate sa metastazama na kostima. U februaru mu je uradjena kastracija. Bubrezne funkcije oslabljene tj. Na levom bubregu ima pcn a u desnom bubregu je bila jj sonda koja je izvadjena ali nije mogla da se stavi nova i tada je bubreg spontano proradio i jako mala fidronefroza je na njemu. Nikakvu terapiju nije imalo sve do sada kada mu je prepisan bicadex 50 mg. Zanima me koliko mu sada taj lek moze pomoci s obzirom da je uradjena kastracija i da li ima nekih nus pojava? Psa mu je bio pre mesec dana 62 da bi pre neki dan porastao na 188 (mada sumnjam u ispravnost analiza pa cemo ponoviti) tj. Da li je moguce za tako kratko vreme da psa poraste? Hvala

  Odgovoreno: 04. 06. 2015.
  • Poštovani,
   Bicadex je lek koji se daje kod pacijenata sa karcinomom prostate, uključujući i pacijente kojima je urađena hiruška kastracija. Svaki lek ima mere opreza, a kod ovog su sledeće:
   bikalutamid se u velikoj meri metaboliše u jetri. Podaci iz sprovedenih studija ukazuju da eliminacija bikalutamida može biti produžena kod pacijenata sa teškim oštećenjima jetre, što može dovesti do akumulacije leka. Zbog toga bikalutamid treba sa oprezom primenjivati kod pacijenata sa umerenim do teškim oboljenjima jetre. Periodična provera funkcije jetre omogućava detektovanje eventualnih promena na jetri. Većina ovakvih
   promena se očekuje u toku prvih 6 meseci terapije. Tokom upotrebe bikalutamida, retko se javljaju teška oštećenja jetre i insuficijencija jetre, a zabeleženi su i fatalni ishodi. Ukoliko dođe do težih promena, potrebno je prekinuti terapiju bikalutamidom.
   smanjenje tolerancije na glukozu može da se manifestuje kao dijabetes ili kao gubitak glikemijske kontrole kod osoba sa postojećim dijabetesom. Stoga treba pratiti nivo glukoze u krvi kod pacijenata. Bikalutamid je inhibitor enzima citohroma p 450 (cyp) 3a4, pa se savetuje oprez kod pacijenata kod kojih se istovremeno primenjuju supstance koje se metabolišu preko cyp 3a4. Pacijenti koji boluju od retkog naslednog oboljenja netolerancije na galaktozu, deficita lapp laktaze ili glukozno-galaktozne malapsorpcije ne smeju koristiti ovaj lek. Istovremena primena terfenadina, astemizola i cisaprida je kontraindikovana, a oprez se savetuje kod istovremene primene bikalutamida i ciklosporina i blokatora kalcijumovih kanala. Može biti neophodno smanjenje doze ovih lekova, naročito ako postoje dokazi o pojačanim ili neželjenim dejstvima. Savetuje se oprez kada se bikalutamid propisuje pacijentima koji već koriste lekove, kao što su cimetidin i ketokonazol. Teoretski, to može dovesti do povećanja koncentracije bikalutamida u plazmi što teoretski može dovesti i do povećanja neželjenih efekata. Studije su pokazale da bikalutamid može istisnuti kumarinski antikoagulans, varfarin, sa njegovog mesta vezivanja za proteine plazme. Zbog toga se preporučuje stalna kontrola protrombinskog vremena nakon započinjanja terapije bikalutamidom kod pacijenata koji već primaju kumarinske antikoagulanse. Što se tiče nus-pojava, odnosno, neželjenih efekata, one su sledeće:
   poremećaji krvi i limfnog sistema veoma često anemija
   poremećaji imunog sistema povremeno preosetljivost, angioedem i urtikarija
   poremećaji metabolizma i ishrane često smanjen apetit
   psihijatrijski poremećaji često smanjen libido, depresija
   poremećaji nervnog sistema veoma često vrtoglavica
   često pospanost
   kardiološki poremećaji često infarkt miokarda (zabeleženi su
   fatalni ishodi) 4, srčana
   insuficijencija4
   vaskularni poremećaji veoma često naleti vreline
   poremećaji respiratornog, torakalnog i
   medijastinalnog sistema
   povremeno intersticijalna bolest pluća
   (prijavljeni su
   fatalni ishodi)
   gastrointestinalni poremećaji veoma često bol u abdomenu, konstipacije, mučnina
   često dispepsija, flatulencija
   hepatobilijarni poremećaji često hepatotoksičnost, žutica,
   povišen nivo transaminaza
   retko insuficijencija jetre
   (zabeleženi su fatalni
   ishodi)
   poremećaji kože i potkožnog tkiva često alopecija, hirzutizam/ ponovni rast kose,
   osip, suva koža, pruritus
   poremećaji bubrega i urinarnog sistema veoma često hematurija
   poremećaji reproduktivnog sistema i
   dojke
   veoma često ginekomastija i osetljivost dojki
   često erektilna disfunkcija
   opšti poremećaji i poremećaji na mestu
   primene
   veoma često astenija, edem
   često bol u grudima
   ispitivanja često povećanje telesne mase
   što se tiče psa, on varira iz dana u dan, i zaista su vrednosti u širokoj razmeri.
   Pozdrav

Ostavite komentar