Dr Mihailo Balić

 Mihailo Balić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio sam 2012. godine.

Sve vreme studiranja sam radio u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć ,,Beograd 194", na mestu medicinskog/pedijatrijskog tehničara na terenu, u Sektoru zdravstvene operative, gde sam i dalje zaposlen.

Tri puta sam organizovao obuku i takmičenje u KPCR-u na ,,Medicinijadi 2010/11/12".

Inicijator sam i jedan od osnivača SEZAR-a (Sekcija ZA Reanimaciju, studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), čiji sam i instruktor. Takođe, kandidat sam za instruktora I(B)TLS-a.

Član sam Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije-ogranak Beograd, SLD-a i Lekarske komore Srbije-ogranak Beograd 2.

Nastavljam da se redovno usavršavam iz oblasti urgentne medicine.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2005 do 2012

Osnovne studije.

Članstvo:

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije-ogranak Beograd

Član.

SLD

Član.

Lekarska komora Srbije

Član.

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakažite pregled kod Dr Mihailo Balić