1. Pitanje broj: #48104

  Sa 48 godina sam oboleo od nhl b-cell low-grade (iv stepen) . (uvećani limfni čvorovi do 7 cm u preponama, do 4cm pod pazuhom i do 3cm na vratu, zahvaćena i koštana srž) . Međutim nije mi određen podtip. Dijagnoza sa patohistološkog nalaza žlezde iz vrata je: "non-hodgkin lymphoma-b-cell, low-grade diffusum (vrlo diskretan cyclin d1 u analizi diferencijalno uključuje i limfom mantle cell zone cd5-/ inače po preostalom fenotipu dolazi u obzir marginal zone lymphoma) ". Mikroskopski nalaz imunofenotip limfoidnih ćelija: cd20+/ cd23-/ cd10-/ cd3-/ cd5-/ cd43-/+/ cyclin d1 nejasan, pojedina jedra pokazuju ekspresiju ki67 nizak, ispod 30% . Lečen sam sa 6 ciklusa po r-chop metodi, nakon kontrole (bez vidnog poboljšanja) sa još 4 ciklusa po fc metodi. Nakon čega je konstatovana potpuna remisija. Posle 2 meseca od tada dijagnostikovan mi je relaps bolesti (zahvaćene samo žlezde u preponskoj regiji) . Trenutno čekam da ponovo radim biopsiju žlezde da bi se precizno utvrdio podtip bolesti, zbog odabira terapije!?? Saopšteno mi je da se u stvari nezna dali imam folikularni ili mantle zone ili marginal zone. Molim vas za razjašnjenje navedene patohistološke dijagnoze, odnosno vašu procenu koji podtip nhl imam, kao i bitne razlike u lečenju između ta 3 podtipa nhl?

  Odgovoreno: 14. 12. 2009.
  • Poštovani,
   Za vaše odgovore morate, ipak, da sačekate ponovnu biopsiju da bi se precizno utvrdio podtip bolesti, a na tom osnovu i terapijski protokol. U slučaju izostanka odgovora na izabranu terapiju prelazi se na drugi terapijski protokol predviđen za taj podtip.
   Pozdrav

Ostavite komentar