1. Pitanje broj: #142794

    Radila sam magnetnu rezon. I nalaz glasi: ispravljena je fiziološka lordoza ls dela kičme. Pršljenska tela su normalnog intenziteta signala kostne srži, bez patološke celularne infiltracije, očuvanog visinskog promera. I. V. Prostori l-4 -l5 -i l5-s1 su lako suženi, sniženog is u t2w i tirm sekvenci usled redukovane hidracije. U nivou l-4-l-5 vide se parcijalna ruptura i napet anulus fibrozus diskusa, bez vidljive radikularne kompromitacije. U novou l5-s1 i. V. Prostora vidi se protruzija lakšeg stepena dorzalnim delom cirkumferencije, izraženije paramedijalno i dorzolateralno levo sa kompromitacijom s1 nervnog korena sa leve strane. U istom nivou se vide umerene degenerativne promene naspramnih pokrovnih ploča. Ostali i. V. Prostori su odgovarajuće širine, a i. V. Diskusi normalnog intenziteta signala. U spinalnom kanalu se ne vidi prisustvo patološkog sadržaja, intra niti ekstraduralno. Duralna vreća je uobičajenih morfoloških i mr tkivnih karakteristika. Konus medularis je normalne morfologije i pozicije, bez patoloških signala intramedularno. Regija dorzovertebralne muskulatute je uredne mr morfologije. Mene užasno bole leđa, naročito posle dužeg sedenja, jer mi je posao vezan za sedeći stav. Fizijatar mi je preporučio fizikalnu terapiju i plivanje. Da li je moguće popraviti moje stanje sa kičmom vežbanjem i plivanje? Koje lekove protiv bolova mogu da koristim? Neurolog me uputio na snimanje vratnog dela kičme, ct mozga, jer imam blage vrtoglavice, zatim kod imunologa, jer imam jutarnju ukočenost prstiju. Hvala na odgovoru! Srdačan pozdrav!

    Odgovoreno: 17. 12. 2015.

Ostavite komentar