1. Hašimoto tireoiditis

    Pitanje broj: #1350

    Pre više od 2 godine, mojom mami dijagnostikovan je Hashimoto sindrom. Kako se on manifestuje i kakva posledice može da ostavi? Takodje, da li ga je moguće izlečiti i kako?

    Odgovoreno: 08. 10. 2007.
    • Vaša majka boluje od hronične autoimune upale štitaste žlezde poznate kao Hashimotov hronični tiroiditis, koji podrazumeva postepenu autorazgradnju štitaste žlezde od strane autoantitela ( antitela koji stvara sam organizam na odredjene delove štitaste žlezde usled poremećaja u funkciji imunog sistema obolele osobe) i koja obično dugi niz godina prolazi bez ikakvih tipičnih simptoma, osim eventualnog postojanja strume (uvećanja žlezde) koja pacijenta najčešće i odvodi do lekara gde se nakon adekvatnog ispitivanja utvrdi postojanje ovog oboljenja. Nekada prvi simptom oboljenja bude poremecaj funkcije štitaste žlezde, najčečće u smislu hipofunkcije (smanjenog rada štitaste žlezde). Najcesci uzrok hipotireoze zapravo i jeste Hashimotov tiroiditis. Drugim recima, ako je funkcija štitaste žlezde kod vaše majke jos uvek očuvana onda se ne primenjuje nikakav poseban terapijski postupak već se takav bolesnik redovno prati od strane endokrinologa (na četiri do šest meseci) i tek u slučaju pojave poremećaja funkcije započinje sa adekvatnim terapijskim pristupom. Ass dr Milena Velojic Golubovic

Ostavite komentar