1. Pitanje broj: #7525

    Možete li mi objasniti kako ide dalji tok lečenja karcinoma dojke pošto sam operisana od toga.Šaljem Vam u prilog prepis otpusne liste i izveštaja o rezultatu kliničko-patološkog pregleda: Dg I:Tu mammae 1.dex C50 Op I:Tumorektomija.Drainage No I Dg II:Status post biopsiam mammae pp Ca 1.dex Op II:Skin sparring mastectomy et reconstrucio primaria cuni silicin gel implant.Drainage No I An:291019 Op:242170 242169x2 522071 242488 Ekspertiza Pacijentkinja primljena na kliniku radi lečenja tumora desne dojke. Nakon preoperativne pripreme 23.05.2008. urađena je tumorektomija.Preparat je poslat na PH. Ex tempore Dg:Carcinoma ductalis gl.mammae infiltrativum.(Tumor doseže do same donje_dublje resekcione ivice)pT-1(Ty promera 12mm)nakon čega se 29.05.2008.pristupi mastektomiji desne dojke i primarnoj rekonstrukciji silikon gel implantantom. Postoperativni tok protiče uredno rana mirna. Patološki pregled 1.CARCINOMA DUCTALSIS GL.MAMMAE-KTIBRIFORMNI TIP HG.II,NG.II MORBOS FIBROCYSTICA GL.MAMMAE (Molim Vas posebno oblasnite šta znači ovo) 2. 15.L.ŽLEZDI-HYPERPLASIO LIMPHORETICULARIS REAKTIVA 15/0 3. 2.L.ŽLEZDE-HIPERPLASIO LYMPHORETICULARIS REACTIVA 2/0 pT1NoMx(Molim Vas posebno označite šta znači ovo) Čekam određivane receptorskog statusa(ER i PR) i statusa HER 2 onkogena. Dali kasnim sa daljom terapiom ? Unapred veoma zahvalna.

    Odgovoreno: 13. 07. 2008.

Ostavite komentar