1. Pitanje broj: #2773

    POSTOVANI DOKTORE  KAAV POREMECAJ JE DISLEKSIJA I KAKO SE MOZE PREPOZNATI DISLEKSICNO  DIJETE.VELIKI POZDRAV

    Odgovoreno: 03. 02. 2008.
    • Reč disleksija nastala je iz grčke reči "dys" (što znači slab, loš,  neprimeren) i reči "lexsis" (jezik, reči). Prema definiiciji, disleksija  predstavlja poremećaj u usvajanju čitanja odnosno učenja i prepoznavanja  slike slova i reči. Drugim rečima, osoba sa disleksijom ima teškoće da  nauči prepozna grafičke simbole za čije memorijske slike je zadužena  regija u moždanoj kori koja kod tih osoba nije dovoljno aktivirana. Neke  disleksične osobe mogu čitati, ali ne mogu povezati ono što je pročitano  sa značenjem, pa imaju velikih poteškoća u prepričavanju pročitanog.  Glasno čitanje se karakteriše iskrivljivanjem, zamenama ili ispuštanjima  glasova, sporošću i greškama u razumijevanju. Teškoće u dekodiranju  pojedinih reči su neočekivane s obzirom na uzrast i ostale umne i  akademske sposobnosti i nisu rezultat mentalne retardacije, edukativne  zanemarenosti niti oštećenja vida sluha i sl. Uz problem čitanja, najčešće  se nadovezuju i problemi pisanja svrstanih u dve grupe. U prvoj su to  teškoće u oblikovanju, pravilnosti i organiziranosti slova i rukopisa. U  drugoj su smetnje u samostalnom sastavljanju teksta (sastavljanju priče,  opisa događaja, odgovora na pitanja, pisanja dužeg teksta u lektiri.  Disleksija se sa sazrevanjem menja, a pogotovo uključivanjem stručne  pomoći od logopeda, predagoga i defektologa. Bitno je znati da je deci sa  disleksijom potrebna pomoć a ne kritika i da se radi o deficitu koji se  može prevazići. Pogotovo treba imati na umu da su mnogi poznati ljudi  disleksičari, uključujući pisce (Agata Kristi, Ernest Hemingvej, Mark  Tven), glumce (Tom Kruz, Entoni Hopkins, Harison Ford), muzičare (Džon  Lenon, Najdžel Kenedi) čiji je posao direktno povezan sa upotrebom  grafičkih simbola.

Ostavite komentar