1. Pitanje broj: #17772

    Ima dečaka od devet godina koji ima tendenciju natprosečne inteligencije. U školi je nezainteresovan za rad, izbegava obaveze i na sve ima komentar da mu je to dosadno. Vodila sam ga kod niza specijalista i na kraju su postavili dijagnozu F40 ili poremećaj u ponašanju i kažu da se to pojavljuje kod dece visoke inteligencije. Niko mi nije rekao kako ja kao roditelj treba da se ophodim prema njemu, koji to postupci njega iritiraju a koji mu pomažu. Očajna sam više, jer i probleme u školi (šetanje za vreme časa, neprihvatanje rada na času, plakanje, histerisanje) više niko neće da toleriše, a saradnja sa školskim psihologom i pedagogom je definitivno uzaludna, jer kod njih svako dete je hiperaktivno i ako ja imam sasvim drugu verziju.
    Nadam se da ćete mi donekle pomoći.
    Unapred hvala

    Odgovoreno: 22. 12. 2008.
    • Poštovana, izgleda da su Vas stručnjaci zbunili i upetljali u priču dečakovu inteligenciju, tamo gde je trebalo razgovarati o dečakovoj emociji, pažnji, volji i motivaciji. Iz Vašeg kratkog opisa ne vidim elemente za dijagnozu F40 (anksiozni poremećaj), niti za F91 (poremećaj ponašanja), jer niste napisali da čini nikakava antisocijalna dela. U obzir bi došla poddijagnoza F91.3 (prkosno i opoziciono ponašanje) zbog opisa netolerantnosti, napada ljutnje ili F90 poremećaj pažnje i hiperaktivnost. Između poslednja dva poremećaja postoji određeno preklapanje, ali su terapijski principi i pristup generalno različiti. Takođe, zbog Vaše "druge verzije" o ponašanju dečaka, svakako je potrebno to čuti, kao i tatinu i dečakovu "verziju", što bi dakle uključivalo i sagledavanje porodične situacije i uslova u kojima je se ponašanje održava. Učešće školskog tima je takođe važno da bi se detetu pomoglo u učvršćivanju drugačijih obrazaca ponašanja. Predlažem da se ponovo, porodično, javite specijalisti dečjem psihijatrije, kao i bihejvioralnom terapeutu koji poznaje principe rada sa decom i porodicama. Srdačno

Ostavite komentar